KRS: 0000068130

DOLNOŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI WROCŁAW

nieznany

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:DOLNOŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI WROCŁAW
Forma prawna:ZWIĄZEK SPORTOWY
REGON: 931929560
NIP: 8992447227
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
Powiat:M. WROCŁAW
Gmina:M. WROCŁAW
Miejscowość:WROCŁAW
Adres:BOROWSKA 1-3
50-529 WROCŁAW

KRS

Numer KRS:0000068130
Numer ostatniego wpisu:0000
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:3 grudnia 2001
Data ostatniego wpisu:3 grudnia 2001

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:ZARZĄD
Sposób reprezentacji:ZGODNIE Z PAR. 20 STATUTU DOZB PUNKT 3. ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM ZWIĄZKU, UPRAWNIENIA W TYM ZAKRESIE WYKONUJE ZARZĄD PRZEZ: PREZESA, WICEPREZESA DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH, WICEPREZESA DO SPRAW SPORTOWYCH PUNK 2. REPREZENTOWANIE ZWIĄZKU NA ZEWNĄTRZ PRZEZ PREZESA LUB JEGO UPOWAŻNIONEGO ZASTĘPCĘ.
Członkowie reprezentacji:JERZY WOLAŃSKI, wiceprezes ds sportowych