KRS: 0000119971

CZELADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:CZELADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Forma prawna:SPÓŁDZIELNIA
REGON: 000485026
NIP: 6250010391
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:ŚLĄSKIE
Powiat:BĘDZIŃSKI
Gmina:CZELADŹ
Miejscowość:CZELADŹ
Adres:KOMBATANTÓW 4
41-250 CZELADŹ
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000119971
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0026
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:28 czerwca 2002
Data ostatniego wpisu:8 lipca 2014

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Członkowie reprezentacji:ANNA SOCHA, z-ca prezesa zarządu, pełnomocnictwo szczególne do dokonywania czynności określonego rodzaju łącznie z jednym członkiem zarządu. dokonywania wraz z członkiem zarządu czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli w poniższym zakresie 1) zawieranie i rozwiązywanie w imieniu czeladzkiej spółdzielni mieszkaniowej w czeladzi umów cywilnoprawnych, w tym: umów kupna-sprzedaży ruchomości, umów dostawy, umów o roboty budowlane, umów o dzieło, umów zlecenia, umów najmu, umów dziarżawy, umów użyczenia, umów kredytu, umów pożyczki 2) składania zapewnień oraz oświadczeń woli w imieniu czeladzkiej spółdzielni mieszkaniowej w czeladzi w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz dokonywania innych czynności finansowych, związanych z płatnościami spółdzielni i podpisywanie wszelkich dokumentów zawierających tego typu oświadczenia 3) reprezentowanie czeladzkiej spółdzielni mieszkaniowej w czeladzi we wszystkich sprawach dotyczących prowadzonej przez spółdzielnię działalności gospodarczej, przed wszystkimi sądami, urzędami administracji państwowej i samorządowej, urzędami i izbami skarbowymi, instytucjami, przedsiębiorstwami, osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami gospodarczymi 4) zaciąganie zobowiązań we wszystkich sprawach dotyczących prowadzonej przez spółdzielnię działalności gospodarczej, w tym także do zawierania umów przeniesiania własności lokalu mieszkalnego i lokalu o innym przeznaczeniu 5) podjemowanie wszelkich działań, które okażą się konieczne w związku z bieżacą działalnością gospodarczą spółdzielni, zarówno wobec osób trzecich, jak i w stosunkach wewnątrz spółdzielni, związanych z zarządzaniem spółdzielnią.
ELŻBIETA MAŁGORZATA TARNOWSKA, pełnomocnictwo szczególne do dokonywania czynności określonego rodzaju łącznie z jednym członkiem zarządu. dokonywania wraz z członkiem zarządu czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli w poniższym zakresie 1) zawieranie i rozwiązywanie w imieniu czeladzkiej spółdzielni mieszkaniowej w czeladzi umów cywilnoprawnych, w tym: umów kupna-sprzedaży ruchomości, umów dostawy, umów o roboty budowlane, umów o dzieło, umów zlecenia, umów najmu, umów dziarżawy, umów użyczenia, umów kredytu, umów pożyczki 2) składania zapewnień oraz oświadczeń woli w imieniu czeladzkiej spółdzielni mieszkaniowej w czeladzi w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz dokonywania innych czynności finansowych, związanych z płatnościami spółdzielni i podpisywanie wszelkich dokumentów zawierających tego typu oświadczenia 3) reprezentowanie czeladzkiej spółdzielni mieszkaniowej w czeladzi we wszystkich sprawach dotyczących prowadzonej przez spółdzielnię działalności gospodarczej, przed wszystkimi sądami, urzędami administracji państwowej i samorządowej, urzędami i izbami skarbowymi, instytucjami, przedsiębiorstwami, osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami gospodarczymi 4) zaciąganie zobowiązań we wszystkich sprawach dotyczących prowadzonej przez spółdzielnię działalności gospodarczej, w tym także do zawierania umów przeniesiania własności lokalu mieszkalnego i lokalu o innym przeznaczeniu 5) podjemowanie wszelkich działań, które okażą się konieczne w związku z bieżacą działalnością gospodarczą spółdzielni, zarówno wobec osób trzecich, jak i w stosunkach wewnątrz spółdzielni, związanych z zarządzaniem spółdzielnią.
IWONA GOŚCICKA, zawieranie przed notariuszem w imieniu spółdzielni umów ustanowienia odrębnej własności lokali na rzecz uprawnionych, obejmujących nieruchomości w oparciu i na zasadach wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
MAŁGORZATA EWA PURCHAŁA, pełnomocnictwo szczególne do dokonywania czynności określonego rodzaju łącznie z jednym członkiem zarządu. dokonywania wraz z członkiem zarządu czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli w poniższym zakresie 1) zawieranie i rozwiązywanie w imieniu czeladzkiej spółdzielni mieszkaniowej w czeladzi umów cywilnoprawnych, w tym: umów kupna-sprzedaży ruchomości, umów dostawy, umów o roboty budowlane, umów o dzieło, umów zlecenia, umów najmu, umów dziarżawy, umów użyczenia, umów kredytu, umów pożyczki 2) składania zapewnień oraz oświadczeń woli w imieniu czeladzkiej spółdzielni mieszkaniowej w czeladzi w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz dokonywania innych czynności finansowych, związanych z płatnościami spółdzielni i podpisywanie wszelkich dokumentów zawierających tego typu oświadczenia 3) reprezentowanie czeladzkiej spółdzielni mieszkaniowej w czeladzi we wszystkich sprawach dotyczących prowadzonej przez spółdzielnię działalności gospodarczej, przed wszystkimi sądami, urzędami administracji państwowej i samorządowej, urzędami i izbami skarbowymi, instytucjami, przedsiębiorstwami, osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami gospodarczymi 4) zaciąganie zobowiązań we wszystkich sprawach dotyczących prowadzonej przez spółdzielnię działalności gospodarczej, w tym także do zawierania umów przeniesiania własności lokalu mieszkalnego i lokalu o innym przeznaczeniu 5) podjemowanie wszelkich działań, które okażą się konieczne w związku z bieżacą działalnością gospodarczą spółdzielni, zarówno wobec osób trzecich, jak i w stosunkach wewnątrz spółdzielni, związanych z zarządzaniem spółdzielnią.
ZYGMUNT KOPCZYŃSKI, prezes zarządu

Analizuj powiązania osób i firm

Zaloguj się | Nie masz u nas konta? Załóż konto

W tej chwili nie masz wykupionego abonamentu.
Wykup abonament

Stan bazy danych:

  • Ostatnia aktualizacja: 2014-12-19
  • Najnowszy MSIG: 245 (2014-12-18)
  • Podmiotów: 484 779
  • Osób fizycznych: 1 508 308
  • Aktywnych relacji: 2 220 985

NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE FIRMY:

    NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE OSOBY: