KRS: 0000099392

BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZYŻOWIE

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZYŻOWIE
Forma prawna:SPÓŁDZIELNIA
REGON: 000507584
NIP: 8190002100
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:PODKARPACKIE
Powiat:STRZYŻOWSKI
Gmina:STRZYŻÓW
Miejscowość:STRZYŻÓW
Adres:SŁOWACKIEGO
38-100 STRZYŻÓW
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000099392
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0033
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:14 marca 2002
Data ostatniego wpisu:27 listopada 2014

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: 1. OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB 2 PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. WYJĄTEK STANOWIĄ SPRAWY UREGULOWANE W PAR. 26 UST. 2 PKT 8 I PAR. 32 UST. 3 STATUTU. 2. OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SWOJE PODPISY ZAMIESZCZAJĄ OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA.
Członkowie reprezentacji:AGNIESZKA BIAŁEK, pełnomocnictwo do zawierania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe wspólnie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pracownikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. do podejmowania decyzji o wydawaniu lub odmowie wydania kart płatniczych oferowanych przez bs strzyżów i oddziały w czudcu, frysztaku, niebylcu i wiśniowej oraz do podpisywania umów o karty płatnicze. do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu
AGNIESZKA ŚRODOŃ MUSIAŁEK, pełnomocnictwo do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. upoważnienie do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 10.000 zł/łącznego zadłużenia/ wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu, 25.000 zł/łącznego zadłużenia/ z członkiem zarządu względnie dyrektorem oddziału banku.
ALICJA KRZYSZTOŃ, pełnomocnictwo do zawierania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym posiadającym pełnomocnictwo do zawierania takich umów pracownikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. upoważnienie do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 10.000 zł/łącznego zadłużenia/ wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu, do kwoty 25.000 zł/łązcnego zadłużenia/ z członkiem zarządu względnie dyrektorem oddziału banku.
ANNA GARNCZARSKA, pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pełnomocnikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 25.000 zł (łącznego zadłużenia) z członkiem zarządu względnie dyrektorem oddziału banku, do kwoty 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu.
ANNA KROK, pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pełnomocnikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. upoważnienie do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu, do kwoty 25.000 zł (łącznego zadłużenia) z członkiem zarządu względnie dyrektorem oddziału banku. pełnomocnictwo do podejmowania decyzji o wydaniu lub odmowie wydania karty płatniczej, upoważnienie do zawierania umów o kartę płatniczą visa electron i visa classic banku bps s.a.
ANNA LIPSKA, pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym posiadającym pełnomocnictwo do zawierania takich umów pełnomocnikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. do składania w imieniu banku łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym pełnomocnikiem oświadczeń woli za wyjątkiem spraw dotyczących członkostwa oraz należących do właściwości zp lub rady nadzorczej. do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 50.000 zł (łącznego zadłużenia) z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do składania oświadczeń woli w imieniu banku pełnomocnikiem do kwoty 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu.
ANNA RUSZAŁA, pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pełnomocnikiem.
ANNA SZORC, pełnomocnictwo do zawierania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym posiadającym pełnomocnictwo do zawierania takich umów pracownikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. upoważnienie do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu, do kwoty (25.000 zł) z członkiem zarządu względnie z dyrektorem oddziału banku. pełnomocnictwo do wydawania lub odmowy wydania kart płatniczych oferowanych przez bs strzyżów i oddziały w czudcu frysztaku, niebylcu i wiśniowej oraz do podpisywania umów o karty płatnicze.
ANNA ZIOBRO, pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pełnomocnikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu. upoważnienie do podejmowania decyzji o wydaniu lub odmowie wydania karty płatniczej, do zawierania umów o kartę płatnicza visa electron i visa classic banku bps s.a.
BARBARA NIERODA, do zawierania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym posiadającym pełnomocnictwo do zawierania takich umów pracownikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. do przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu.
BOGUMIŁA RUBAJCZYK, pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pełnomocnikiem.
BOGUSŁAWA KRÓL, do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 50.000 zł (łącznego zadłużenia) z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do składania oświadczeń woli w imieniu banku pełnomocnikiem, do 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu. do składania w imieniu banku łącznie z członkiem zarzadu lub innym upoważnionym pełnomocnikiem - oświadczeń woli za wyjątkiem spraw dotyczących członkostwa oraz należących do właściwości zp lub rady nadzorczej.
BOŻENA ŁYSZCZARZ, pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pełnomocnikiem. do podejmowania decyzji o wydaniu lub odmowie wydania karty płatniczej, do zawierania umów o kartę płatnicza visa electron i visa classic banku bps s.a.
CECYLIA ZŁOTEK, pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pełnomocnikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 25.000 zł (łącznego zadłużenia) z członkiem zarządu względnie dyrektorem oddziału banku, do kwoty 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu. upoważnienie do podejmowania decyzji o wydaniu lub odmowie wydania karty płatniczej, do zawierania umów o kartę płatnicza visa electron i visa classic banku bps s.a.
DANUTA CZECH, pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pełnomocnikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 25.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu. do wydawania lub odmowy wydania kart płatniczych oferowanych przez bs strzyżów i oddziały w czudcu, frysztaku, niebylcu i wiśniowej oraz do podpisywania umów karty płatnicze.
EDYTA MOSKAL, pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pełnomocnikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 25.000 zł (łącznego zadłużenia) z członkiem zarządu względnie dyrektorem oddziału banku, do kwoty 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu.
GRAŻYNA ZAPÓR, pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pełnomocnikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu.
GRZEGORZ IRZYK, pełnomocnictwo do zawierania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym posiadającym pełnomocnictwo do zawierania takich umów pełnomocnikiem, zawieranie w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. zawieranie w imieniu banku umów o kartę płatniczą visa electron, visa classic, visa business electron banku bps s.a. oraz do wydawania w/w kart. upoważnienie do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności bank do kwoty 25.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu.
IWONA FRĄCZKIEWICZ, pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pełnomocnikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 25.000 zł (łącznego zadłużenia) z członkiem zarządu względnie dyrektorem oddziału banku, do kwoty 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu. upoważnienie do podejmowania decyzji o wydaniu lub odmowie wydania karty płatniczej, do zawierania umów o kartę płatnicza visa electron i visa classic banku bps s.a.
JADWIGA INDYCKA, podpisywanie w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pełnomocnikiem. podpisywanie umów o kartę płatniczą visa electron i visa classic bps s.a., podejmowanie decyzji o wydaniu lub odmowie wydania kary płatniczej. pełnomocnictwo do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. upoważnienie do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 10.000 zł/łącznego zadłużenia/ wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu.
JADWIGA WAWRZKIEWICZ, pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pełnomocnikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 25.000 zł (łącznego zadłużenia) z członkiem zarządu względnie dyrektorem oddziału banku, do kwoty 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu.
JOANNA KWIATKOWSKA, pełnomocnictwo do zawierania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym posiadającym pełnomocnictwo do zawierania takich umów pracownikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. upoważnienie do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu, do kwoty (25.000 zł) z członkiem zarządu względnie z dyrektorem oddziału banku. pełnomocnictwo do wydawania lub odmowy wydania kart płatniczych oferowanych przez bs strzyżów i oddziały w czudcu frysztaku, niebylcu i wiśniowej oraz do podpisywania umów o karty płatnicze.
JOLANTA NOWAK, pełnomocnictwo do zawierania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym posiadającym pełnomocnictwo do zawierania takich umów pracownikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. upoważnienie do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu, do kwoty (25.000 zł) z członkiem zarządu względnie z dyrektorem oddziału banku.
KAZIMIERA KIELAR, pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pełnomocnikiem. do podejmowania decyzji o wydaniu lub odmowie wydania karty płatniczej, do zawierania umów o kartę płatnicza visa electron i visa classic banku bps s.a.
KAZIMIERA RUSINEK, do zawierania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym posiadającym pełnomocnictwo do zawierania takich umów pełnomocnikiem. do podejmowania decyzji o wydaniu lub odmowie wydania karty płatniczej, do zawierania umów o kartę płatnicza visa electron i visa classic banku bps s.a. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. upoważnienie do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu.
KRYSTYNA PYZOCHA, pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pełnomocnikiem.
KRYSTYNA SKALSKA, pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pełnomocnikiem.
LUCYNA NIZICKA, pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pełnomocnikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 25.000 zł (łącznego zadłużenia) z członkiem zarządu względnie dyrektorem oddziału banku, do kwoty 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu. upoważnienie do podejmowania decyzji o wydaniu lub odmowie wydania karty płatniczej, do zawierania umów o kartę płatnicza visa electron i visa classic banku bps s.a.
LUCYNA OPOŃ, pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pełnomocnikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu. upoważnienie do podejmowania decyzji o wydaniu lub odmowie wydania karty płatniczej, do zawierania umów o kartę płatnicza visa electron i visa classic banku bps s.a.
LUCYNA WÓJCIK, pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pełnomocnikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 25.000 zł (łącznego zadłużenia) z członkiem zarządu względnie dyrektorem oddziału banku, do kwoty 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu.
MACIEJ KOPYTO, pełnomocnictwo: 1) do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki, 2) do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 25.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu, 3) do zawierania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym posiadającym pełnomocnictwo do zawierania takich umów pełnomocnikiem, 4) do zawierania w imieniu banku umów o kartę płatniczą visa electron, visa classic, visa business electron banku bps s.a. oraz do wydawania w/w kart.
MARIA CHUCHLA, pełnomocnictwo do zawierania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym posiadającym pełnomocnictwo do zawierania takich umów pracownikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. upoważnienie do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 25.000 zł/łącznego zadłużenia/ wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu. pełnomocnictwo do wydawania lub odmowy wydania kart płatniczych oferowanych przez bs strzyżów i oddziały w czudcu frysztaku, niebylcu i wiśniowej oraz do podpisywania umów o karty płatnicze.
MARIA MUSIAŁEK, do zawierania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe wspólnie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pracownikiem, pełnomocnictwo do wydawania lub odmowy wydania kart płatniczych oferowanych przez bs strzyżów i oddziały w czudcu, frysztaku i wiśniowej oraz do podpisywania umów o karty płatnicze.
MARIA ZAMORSKA, do podpisywania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pełnomocnikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. do składania w imieniu banku łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym pełnomocnikiem oświadczeń woli za wyjątkiem spraw dotyczących członkostwa oraz należących do właściwości zebrania przedstawicieli lub rady nadzorczej. do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 50.000 zł (łącznego zadłużenia) z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do składania oświadczeń woli w imieniu banku do kwoty 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu.
MARIA ZIOBRO, pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pełnomocnikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 25.000 zł (łącznego zadłużenia) z członkiem zarządu względnie dyrektorem oddziału banku, do kwoty 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu
RENATA CZECH, pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pełnomocnikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu.
RENATA SIKORA, do zawierania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym posiadającym pełnomocnictwo do zawierania takich umów pełnomocnikiem. do podejmowania decyzji o wydaniu lub odmowie wydania karty płatniczej, do zawierania umów o kartę płatnicza visa electron i visa classic banku bps s.a. pełnomocnictwo do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki, upoważnienie do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu.
STANISŁAWA PAWŁOWSKA, pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pełnomocnikiem.
TERESA BORKOWSKA, pełnomocnictwo do zawierania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym posiadającym pełnomocnictwo do zawierania takich umów pracownikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. upoważnienie do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu, do kwoty (25.000 zł) z członkiem zarządu względnie z dyrektorem oddziału banku. pełnomocnictwo do wydawania lub odmowy wydania kart płatniczych oferowanych przez bs strzyżów i oddziały w czudcu frysztaku, niebylcu i wiśniowej oraz do podpisywania umów o karty płatnicze.
WIESŁAWA GAJEWSKA, pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pełnomocnikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. do składania w imieniu banku łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym pełnomocnikiem oświadczeń woli za wyjątkiem spraw dotyczących członkostwa oraz należących do właściwości zebrania przedstawicieli lub rady nadzorczej. pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 50.000 zł (łącznego zadłużenia) z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do składania oświadczeń woli w imieniu banku pełnomocnikiem do kwoty 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu.
ZOFIA SWORST, pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu banku umów o lokaty bankowe, wkłady oszczędnościowe i rachunki bankowe łącznie z członkiem zarządu lub innym upoważnionym do podpisywania takich umów pełnomocnikiem. do zawierania w imieniu banku wspólnie z członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem umów kredytowych, umów pożyczek, umów gwarancji bankowych oraz wszelkich innych umów zabezpieczających udzielone kredyty i pożyczki. pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielania gwarancji bankowych i poręczeń, zawierania ugód i porozumień pozasądowych, ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku, prowadzenia windykacji wierzytelności banku do kwoty 25.000 zł (łącznego zadłużenia) z członkiem zarządu względnie dyrektorem oddziału banku, do kwoty 10.000 zł (łącznego zadłużenia) wspólnie z innym upoważnionym do podejmowania decyzji kredytowych pełnomocnikiem zarządu. upoważnienie do podejmowania decyzji o wydaniu lub odmowie wydania karty płatniczej, do zawierania umów o kartę płatnicza visa electron i visa classic banku bps s.a.
ANDRZEJ RASZKA, prezes zarządu
ANNA GODEK, wiceprezes zarządu
WACŁAW PIOTR WŁODYKA, wiceprezes zarządu

Analizuj powiązania osób i firm

Zaloguj się | Nie masz u nas konta? Załóż konto

W tej chwili nie masz wykupionego abonamentu.
Wykup abonament

Stan bazy danych:

  • Ostatnia aktualizacja: 2014-12-19
  • Najnowszy MSIG: 245 (2014-12-18)
  • Podmiotów: 484 779
  • Osób fizycznych: 1 508 308
  • Aktywnych relacji: 2 220 985

NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE FIRMY:

    NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE OSOBY: