KRS: 0000166084

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOCHACZEWIE

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:BANK SPÓŁDZIELCZY W SOCHACZEWIE
Forma prawna:SPÓŁDZIELNIA
REGON: 000509353
NIP: 8370008015
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:MAZOWIECKIE
Powiat:SOCHACZEWSKI
Gmina:SOCHACZEW
Miejscowość:SOCHACZEW
Adres:REYMONTA 18
96-500 SOCHACZEW
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000166084
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0038
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:8 lipca 2003
Data ostatniego wpisu:28 lipca 2014

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOCHACZEWIE
Sposób reprezentacji: W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO OŚWIADCZENIE WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK) ALBO DWAJ PEŁNOMOCNICY USTANOWIENI PRZEZ ZARZĄD, Z WYJĄTKIEM SPRAW OKEŚLONYCH W PAR. 30 UST. 1 PKT 11 NINIEJSZEGO STATUTU
Członkowie reprezentacji:AGNIESZKA OSTAPIUK, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bs w sochaczewie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bs w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; do jednostkowej kwoty każdej czynności w wysokości 5.000,00 pln (słownie złotych: pięć tysięcy). 2) zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 3) podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 4) składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawania zgody na wykreślenie hipoteki; 5) wystawiania wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 6) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 7) zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 8) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 9) wystawiania zaświadczeń oraz podpisywania pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów; 10) wystawiania zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 11) wystawianie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 12) kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 13) podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczenia kredytów. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
AGNIESZKA ROZALIA WITTAN, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie: łącznie z drugą upoważnioną osobą do składania oświadczeń woli w zakresie: 1) podpisywania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów, 2) podpisywania umów dotyczących kart własnych banku, kart płatniczych, 3) podpisywania umów o produkty bankowości elektronicznej, 4) podpisywania zaświadczeń, pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
ANNA MAŁGORZATA PĘSIEK, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 2) zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 3) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 4) wystawianie zaświadczeń oraz podpisywanie pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów; 5) kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych
ANNA PATRYCJA BIŃKOWSKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez filię nr 1 bs w sochaczewie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez filię nr 1 w sochaczewie w zakresie: 1)zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2)zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów; do jednostkowej kwoty każdej czynności w wysokości 100.000,00 pln (słownie złotych: sto tysięcy). 3)zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4)podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5)składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawanie zgody na wykreślenie hipoteki; 6)wystawianie wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 7)zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 8)zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 9)zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 10)wystawianie zaświadczeń oraz podpisywanie pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów; 11)wystawianie zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 12)wystawianie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 13)kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 14)podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczenia kredytów. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
ANNA SCĘCELEK, w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział bs w sochaczewie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział w sochaczewie w zakresie: 1)zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2) zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów; do jednostkowej kwoty każdej czynności w wysokości 50.000,00 pln (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy). 3)zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4)podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5)składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawanie zgody na wykreślenie hipoteki; 6)wystawianie wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 7)zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 8)zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 9)zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 10)wystawianie zaświadczeń oraz podpisywanie pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów; 11)wystawianie zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 12)wystawianie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 13)kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 14)podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczenia kredytów, 15)podpisywania korespondencji prowadzonej z instytucjami oraz klientami dotyczącej zajęć i egzekucji z rachunków bankowych. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
ANNA SZYMAŃSKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie łącznie z drugą upoważnioną osobą do składania oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów, 2) zawierania umów dotyczących kart własnych banku, kart płatniczych i kart kredytowych oraz aneksów do tych umów, 3) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej, 4) podpisywania opinii kredytowych i opinii o prowadzonych rachunkach bankowych pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
ANNA TERESA CYBULSKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2) zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów do jednostkowej kwoty każdej czynności w wysokości 50.000,00 pln (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy); 3) zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4) podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5) składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawania zgody na wykreślenie hipoteki; 6) wystawiania wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 7) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 8) zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 9) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 10) wystawiania zaświadczeń oraz podpisywania pism do klientów, w tym wyjaśniania reklamacji klientów; 11) wystawiania zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 12) wystawiania opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 13) kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 14) podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczenia kredytów; pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
ANNA WINNICKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział bs w młodzieszynie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział w młodzieszynie w zakresie: 1)zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2)zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów; do jednostkowej kwoty każdej czynności w wysokości 100.000,00 pln (słownie złotych: sto tysięcy). 3)zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4)podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5)składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawanie zgody na wykreślenie hipoteki; 6)wystawianie wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 7)zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 8) zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 9) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 10)wystawianie zaświadczeń oraz podpisywanie pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów; 11) wystawianie zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 12)wystawianie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 13)kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 14)podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczenia kredytów. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
ANNA WINNICKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie łącznie z drugą upoważnioną osobą do składania oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów, 2) zawierania umów dotyczących kart własnych banku, kart płatniczych i kart kredytowych oraz aneksów do tych umów, 3) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej, 4) podpisywania opinii kredytowych i opinii o prowadzonych rachunkach bankowych. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
BEATA DOROTA WACHOWSKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie: łącznie z drugą upoważnioną osobą do składania oświadczeń woli w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów, 2) zawierania umów dotyczących kart własnych banku i kart płatniczych, 3) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej, 4) wystawiania zaświadczeń oraz podpisywanie pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów; pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych
BEATA IZABELA ZIĘTARA, dokonywanie w imieniu banku spółdzielczego w sochaczewie, łącznie z drugą upoważnioną osobą czynności prawnych w zakresie składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych bs w sochaczewie w związku z czynnościami wykonywanymi przez centralę bs w sochaczewie, 2.składanie w imieniu banku spółdzielczego w sochaczewie, łącznie z drugim pełnomocnikiem ustanowionym przez zarząd, oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych banku związanych z obrotem instrumentami finansowymi, w zakresie realizacji na rachunkach inwestycyjnych banku następujących dyspozycji: 1) składania i realizacji zleceń kupna 2) składania i realizacji zleceń sprzedaży 3) realizacji przelewów 4) otwierania i zamykania rachunków inwestycyjnych. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
BEATA KATARZYNA SZEWCZYK, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2) zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów; do jednostkowej kwoty każdej czynności w wysokości 50.000,00 pln (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy). 3) zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4) podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5) składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawania zgody na wykreślenie hipoteki; 6) wystawianie wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 7) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 8) zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 9) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 10) wystawiania zaświadczeń oraz podpisywania pism do klientów, w tym wyjaśniania reklamacji klientów; 11) wystawiania zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 12) wystawiania opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 13) kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 14) podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczenia kredytów. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
BOGUMIŁA ROGALSKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie łącznie z drugą upoważnioną osobą do składania oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów, 2) zawierania umów dotyczących kart własnych banku, kart płatniczych i kart kredytowych oraz aneksów do tych umów, 3) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej, 4) podpisywania opinii kredytowych i opinii o prowadzonych rachunkach bankowych. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych
BOŻENA STANISŁAWA TRACZ, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2) zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów; 3) zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4) podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5) składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawania zgody na wykreślenie hipoteki; 6) wystawiania wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 7) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 8) zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 9) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 10) wystawiania zaświadczeń oraz podpisywania pism do klientów, w tym wyjaśniania reklamacji klientów; 11) wystawiania zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 12) wystawiania opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 13) kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 14) podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczenia kredytów, 15) podpisywania korespondencji prowadzonej z instytucjami oraz klientami dotyczącej zajęć i egzekucji z rachunków bankowych. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
DOMINIKA CHRUŚLIŃSKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział bs w młodzieszynie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział w młodzieszynie w zakresie: 1)zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2)zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów; do jednostkowej kwoty każdej czynności w wysokości 50.000,00 pln (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy). 3) zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4)podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5)składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawanie zgody na wykreślenie hipoteki; 6)wystawianie wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 7)zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 8)zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 9)zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 10)wystawianie zaświadczeń oraz podpisywanie pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów; 11)wystawianie zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 12)wystawianie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 13)kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 14)podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczenia kredytów. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych
EWA BOŻENA ZACHARSKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie łącznie z drugą upoważnioną osobą do składania oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów, 2) zawierania umów dotyczących kart własnych banku, kart płatniczych i kart kredytowych oraz aneksów do tych umów, 3) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej, 4) podpisywania opinii kredytowych i opinii o prowadzonych rachunkach bankowych pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
EWA KARWACIŃSKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział bs w sochaczewie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział w sochaczewie w zakresie: 1)zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2) zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów; do jednostkowej kwoty każdej czynności w wysokości 500.000,00 pln (słownie złotych: pięćset tysięcy). 3)zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4)podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5)składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawanie zgody na wykreślenie hipoteki; 6)wystawianie wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 7)zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 8)zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 9)zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 10)wystawianie zaświadczeń oraz podpisywanie pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji, klientów; 11)wystawianie zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 12)wystawianie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 13)kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 14)podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczenia kredytów. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
EWA PIENIAK, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bs w sochaczewie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1)zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2)zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów; 3)zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4)podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5)składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawanie zgody na wykreślenie hipoteki; 6)wystawianie wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 7)zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 8) zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 9) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 10)wystawianie zaświadczeń oraz podpisywanie pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów; 11) wystawianie zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 12)wystawiania ofert wraz z załącznikami składanych na przetargach jednostek samorządu terytorialnego; 13) wystawianie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 14)kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 15) podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczenia kredytów, 16)podpisywania korespondencji prowadzonej z instytucjami oraz klientami dotyczącej zajęć i egzekucji z rachunków bankowych pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
GRAŻYNA EWA SIEKIERA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 2) zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 3) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 4) wystawianie zaświadczeń oraz podpisywanie pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów; 5) kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
GRAŻYNA JADWIGA ANDRZEJCZAK, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2) zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów; 3) zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4) podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5) składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawania zgody na wykreślenie hipoteki; 6) wystawiania wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 7) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 8) zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 9) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 10) wystawiania zaświadczeń oraz podpisywania pism do klientów, w tym wyjaśniania reklamacji klientów; 11) wystawiania zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 12) wystawiania opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 13) kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 14) podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczenia kredytów. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
GRAŻYNA JOLANTA CZECHOWSKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział bs w nowej suchej do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział w nowej suchej w zakresie: 1)zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2)zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów; do jednostkowej kwoty każdej czynności w wysokości 100.000,00 pln (słownie złotych: sto tysięcy). 3)zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4)podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5)skład a n i a o ś w i a d c z e ń i w y d awa n i a zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawanie zgody na wykreślenie hipoteki; 6)wystawianie wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 7)zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 8) zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 9) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 10)wystawianie zaświadczeń oraz podpisywanie pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów; 11) wystawianie zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 12)wystawianie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 13)kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 14)podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczenia kredytów. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
GRAŻYNA KUJAWA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie: łącznie z drugą upoważnioną osobą do składania oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) podpisywania umów dotyczących kredytów oraz aneksów do tych umów, 2) podpisywania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów, 3) podpisywania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów, 4) podpisywania umów dotyczących kart własnych banku, kart płatniczych i kart kredytowych oraz aneksów do tych umów, 5) podpisywania umów o produkty bankowości elektronicznej, 6) podpisywania umów gwarancji, poręczeń, cesji wierzytelności oraz aneksów do tych umów, 7) podpisywania opinii kredytowych i opinii o prowadzonych rachunkach bankowych, 8) podpisywania zaświadczeń, pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów, 9) podpisywania zapytań o klientów kierowanych do innych banków i instytucji, 10) podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo - majątkowej i zabezpieczenia kredytów, 11) podpisywania korespondencji prowadzonej z instytucjami oraz klientami dotyczącej zajęć i egzekucji z rachunków bankowych. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
HALINA BARBARA STANIASZEK, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie łącznie z drugą upoważnioną osobą do składania oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów, 2) zawierania umów dotyczących kart własnych banku, kart płatniczych i kart kredytowych oraz aneksów do tych umów, 3) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej, 4) podpisywania opinii kredytowych i opinii o prowadzonych rachunkach bankowych, pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
IWONA AGNIESZKA ZIĄBSKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2) zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów; do jednostkowej kwoty każdej czynności w wysokości 50.000,00 pln (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) 3) zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4)podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5)składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawanie zgody na wykreślenie hipoteki; 6)zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 7)zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 8)zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 9)wystawianie zaświadczeń oraz podpisywanie pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów; 10)wystawianie zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 11)wystawianie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 12) kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 13)podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo - majątkowej i zabezpieczenia kredytów. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
IZABELA KATARZYNA MICHALAK, w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział bs w sochaczewie: łącznie z drugą upoważnioną osobą do składania oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) podpisywania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów, 2) podpisywania umów dotyczących kart własnych banku, kart płatniczych i kart kredytowych oraz aneksów do tych umów, 3) podpisywania umów o produkty bankowości elektronicznej, 4) podpisywania opinii kredytowych i opinii o prowadzonych rachunkach bankowych. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
JOLANTA BOGUSŁAWA MUSIEJEWSKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2) zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów; do jednostkowej kwoty każdej czynności w wysokości 50.000,00 pln (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy). 3) zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4) podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5) składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawania zgody na wykreślenie hipoteki; 6) wystawiania wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 7) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 8) zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 9) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 10) wystawiania zaświadczeń oraz podpisywania pism do klientów, w tym wyjaśniania reklamacji klientów; 11) wystawiania zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 12) wystawiania opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 13) kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 14) podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczenia kredytów. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
JUSTYNA OLCZAK, w związku z czynnościami wykonywanymi przez filię nr 1 bs w sochaczewie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez filię nr 1 bs w sochaczewie w zakresie: 1)zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2)zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów; do jednostkowej kwoty każdej czynności w wysokości 50.000,00 pln (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy). 3) zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4)podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5)składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawanie zgody na wykreślenie hipoteki; 6)wystawianie wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 7)zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 8)zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 9)zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 10)wystawianie zaświadczeń oraz podpisywanie pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów; 11)wystawianie zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 12)wystawianie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 13)kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 14)podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczenia kredytów. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
KAMILA DYLIK, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bs w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2) zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów; do jednostkowej kwoty każdej czynności w wysokości 100.000,00 pln (słownie złotych: sto tysięcy). 3) zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bsw sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4) podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5) składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanychz ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawanie zgodyna wykreślenie hipoteki; 6) wystawiania wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bsw sochaczewie, 7) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksówdo tych umów; 8) zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 9) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 10) wystawiania zaświadczeń oraz podpisywanie pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacjiklientów; 11) wystawiania zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 12) wystawiania opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 13) kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 14) podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowaniasytuacji finansono-majątkowej i zabezpieczenia kredytów. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych
KARINA DAGMARA KOZŁOWSKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie: łącznie z drugą upoważnioną osobą do składania oświadczeń woli w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów, 2) zawierania umów dotyczących kart własnych banku i kart płatniczych, 3) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej, 4) wystawiania zaświadczeń oraz podpisywanie pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów; pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych
KAROL DRĄZIKOWSKI, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 2) zawierania umów dotyczących kart własnych banku, kart płatniczych i kart kredytowych oraz aneksów do tych umów, 3) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 4) podpisywania opinii kredytowych i opinii o prowadzonych rachunkach bankowych, pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
KATARZYNA ANNA WOŹNIAK, w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział bs w rybnie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział w rybnie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2) zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów; 3) zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4) podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5) składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawanie zgody na wykreślenie hipoteki; 6) wystawiania wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 7) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 8) zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 9) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 10) wystawiania zaświadczeń oraz podpisywanie pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów; 11) wystawiania zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 12) wystawiania opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 13) kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 14) podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansono-majątkowej i zabezpieczenia kredytów. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
KATARZYNA DOROTA BUDNER, w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział bs w nowej suchej do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział w nowej suchej w zakresie: 1)zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2)zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów; do jednostkowej kwoty każdej czynności w wysokości 50.000,00 pln (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy). 3) zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4)podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5)składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawanie zgody na wykreślenie hipoteki; 6)wystawianie wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 7)zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 8)zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 9)zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 10)wystawianie zaświadczeń oraz podpisywanie pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów; 11)wystawianie zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 12)wystawianie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 13)kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 14)podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczenia kredytów. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
KATARZYNA ELŻBIETA STARBAŁA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie łącznie z drugą upoważnioną osobą do składania oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów, 2) zawierania umów dotyczących kart własnych banku, kart płatniczych i kart kredytowych oraz aneksów do tych umów, 3) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej, 4) podpisywania opinii kredytowych i opinii o prowadzonych rachunkach bankowych. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
KRYSTYNA KUJAWA, 1. dokonywanie w imieniu banku spółdzielczego w sochaczewie, łącznie z drugą upoważnioną osobą czynności prawnych w zakresie składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych bs w sochaczewie w związku z czynnościami wykonywanymi przez wszystkie jednostki organizacyjne bs w sochaczewie, 2. składanie w imieniu banku spółdzielczego w sochaczewie, łącznie z drugim pełnomocnikiem ustanowionym przez zarząd, oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych banku związanych z obrotem instrumentami finansowymi, w zakresie realizacji na rachunkach inwestycyjnych banku następujących dyspozycji: 1) składania i realizacji zleceń kupna 2) składania i realizacji zleceń sprzedaży 3) realizacji przelewów 4) otwierania i zamykania rachunków inwestycyjnych. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
LIDIA MARIA BURZYKOWSKA, łącznie z drugą osobą do składania oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział bs w nowej suchej w zakresie: 1/podpisywania umów dotyczących kredytów oraz aneksów do tych umów, 2/podpisywania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów, 3/podpisywania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów, 4/podpisywania umów dotyczących kart własnych banku, kart płatniczych oraz kart kredytowych, 5/podpisywania umów o produkty bankowości elektronicznej, 6/podpisywania dokumentów dotycząccyh umów prawnych zabezpieczeń kredytów, 7/podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 8/podpisywania opinii kredytowych i opinii o prowadzonych rachunkach bankowych, 9/podpisywania zaświadczeń, pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów, 10/podpisywania umów gwarancji, poręczeń, cesji wierzytelności oraz aneksów do tych umów, 11/podpisywania zapytań o klientów kierowanych do innych banków i instytucji, 12/podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczania kredytów, 13/podpisywania korespondencji prowadzonej z instytucjami oraz klientami dotyczącej zajęć i egzekucji z rachunków banowych. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw subctytucyjnych.
MAGDALENA CHRZANOWSKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie łącznie z drugą upoważnioną osobą do składania oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów, 2) zawierania umów dotyczących kart własnych banku, kart płatniczych i kart kredytowych oraz aneksów do tych umów, 3) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej, 4) podpisywania opinii kredytowych i opinii o prowadzonych rachunkach bankowych. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
MAGDALENA DEKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział bs w sochaczewie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2)zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów; do jednostkowej kwoty każdej czynności w wysokości 50.000,00 pln (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy). 3)zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4)podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5)składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawanie zgody na wykreślenie hipoteki; 6)wystawianie wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 7)zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 8)zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 9)zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 10)wystawianie zaświadczeń oraz podpisywanie pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów; 11)wystawianie zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 12)wystawianie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 13)kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 14)podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczenia kredytów, 15)podpisywania korespondencji prowadzonej z instytucjami oraz klientami dotyczącej zajęć i egzekucji z rachunków bankowych. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
MARIA IRENA SAŁACIŃSKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2) zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów; 3) zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4) podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5) składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawania zgody na wykreślenie hipoteki; 6) wystawianie wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 7) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 8) zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 9) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 10) wystawiania zaświadczeń oraz podpisywania pism do klientów, w tym wyjaśniania reklamacji klientów; 11) wystawiania zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 12) wystawiania opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 13) kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 14) podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczenia kredytów, 15) podpisywania korespondencji prowadzonej z instytucjami oraz klientami dotyczącej zajęć i egzekucji z rachunków bankowych pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
MARTA AGNIESZKA CHUDZYŃSKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie łącznie z drugą upoważnioną osobą do składania oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów, 2) zawierania umów dotyczących kart własnych banku, kart płatniczych i kart kredytowych oraz aneksów do tych umów, 3) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej, 4) podpisywania opinii kredytowych i opinii o prowadzonych rachunkach bankowych, pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
MARTYNA PSZENICKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział bs w sochaczewie: łącznie z drugą upoważnioną osobą do składania oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) podpisywania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowychoraz aneksów do tych umów, 2) podpisywania umów dotyczących kart własnych banku, kart płatniczych i kart kredytowych oraz aneksów do tych umów, 3) podpisywania umów o produkty bankowości elektronicznej, 4) podpisywania opinii kredytowych i opinii o prowadzonych rachunkach bankowych. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
MAŁGORZATA BUKAT, w związku z czynnościami wykonywanymi przez filię nr 1 bs w sochaczewie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez filię nr 1 bs w sochaczewie w zakresie: 1)zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów, 2)zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów, 3)zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów, 4)podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów, 5)składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia banku oraz wydawanie zgody na wykreślenie hipoteki, 6)wystawianie wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 7)zawieranie umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów, 8) zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych, 9) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej, 10)wystawianie zaświadczeń oraz podpisywanie pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów, 11) wystawianie zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej, 12)wystawianie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych, 13)kierowania do innych banków i instytucji zapytań do klientów i innej korespondencji, 14)podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo- majątkowej i zabezpieczenia kredytów. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
MAŁGORZATA FABISIAK, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 2) zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 3) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 4) wystawianie zaświadczeń oraz podpisywanie pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów; 5) kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych
MAŁGORZATA ORLIKOWSKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział bs w rybnie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział w rybnie w zakresie: 1)zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2)zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów; 3)zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4)podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5)składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawanie zgody na wykreślenie hipoteki; 6)wystawianie wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 7)zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 8) zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 9) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 10)wystawianie zaświadczeń oraz podpisywanie pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów; 11) wystawianie zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności k r e dy tow e j ; 12 ) w y staw i a n i e o p i n i i i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 13)kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 14)podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczenia kredytów. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
MAŁGORZATA SZYMAŃSKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bs w sochaczewie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bs w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; do jednostkowej kwoty każdej czynności w wysokości 5.000,00 pln (słownie złotych: pięć tysięcy). 2) zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 3) podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 4) składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawania zgody na wykreślenie hipoteki; 5) wystawiania wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 6) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 7) zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 8) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 9) wystawiania zaświadczeń oraz podpisywania pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów; 10) wystawiania zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 11) wystawianie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 12) kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 13) podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczenia kredytów. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
MICHAŁ DRZEWIECKI, w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział bs w sochaczewie: łącznie z drugą upoważnioną osobą do składania oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) podpisywania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów, 2) podpisywania umów dotyczących kart własnych banku, kart płatniczych i kart kredytowych oraz aneksów do tych umów, 3) podpisywania umów o produkty bankowości elektronicznej, 4) podpisywania opinii kredytowych i opinii o prowadzonych rachunkach bankowych. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
MILENA AGNIESZKA BRODOWICZ, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie łącznie z drugą upoważnioną osobą do składania oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów, 2) zawierania umów dotyczących kart własnych banku, kart płatniczych i kart kredytowych oraz aneksów do tych umów, 3) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej, 4) podpisywania opinii kredytowych i opinii o prowadzonych rachunkach bankowych, pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
MIROSŁAWA WIECZOREK, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie łącznie z drugą upoważnioną osobą do składania oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów, 2) zawierania umów dotyczących kart własnych banku, kart płatniczych i kart kredytowych oraz aneksów do tych umów, 3) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej, 4) podpisywania opinii kredytowych i opinii o prowadzonych rachunkach bankowych, pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
MONIKA ANNA ROZBICKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie łącznie z drugą upoważnioną osobą do składania oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów, 2) zawierania umów dotyczących kart własnych banku, kart płatniczych i kart kredytowych oraz aneksów do tych umów, 3) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej, 4) podpisywania opinii kredytowych i opinii o prowadzonych rachunkach bankowych, pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
MONIKA BARBARA OPOLSKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział bs w sochaczewie: łącznie z drugą upoważnioną osobą do składania oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) podpisywania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów, 2) podpisywania umów dotyczących kart własnych banku, kart płatniczych i kart kredytowych oraz aneksów do tych umów, 3) podpisywania umów o produkty bankowości elektronicznej, 4) podpisywania opinii kredytowych i opinii o prowadzonych rachunkach bankowych, pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
RAFAŁ PINDOR, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie łącznie z drugą upoważnioną osobą do składania oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów, 2) zawierania umów dotyczących kart własnych banku, kart płatniczych i kart kredytowych oraz aneksów do tych umów, 3) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej, 4) podpisywania opinii kredytowych i opinii o prowadzonych rachunkach bankowych, 5) podpisywanie pism do komornika w ramach zajęć na rachunkach bankowych. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
REGINA BURZYŃSKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział bs w sochaczewie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział w sochaczewie w zakresie. 1)zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2) zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów; do jednostkowej kwoty każdej czynności w wysokości 100.000,00 pln (słownie złotych: sto tysięcy). 3)zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4)podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5)składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawanie zgody na wykreślenie hipoteki; 6)wystawianie wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 7)zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 8)zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 9)zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 10)wystawianie zaświadczeń oraz podpisywanie pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów; 11)wystawianie zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 12)wystawianie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 13)kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 14)podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczenia kredytów. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
RENATA ANNA ZIELKOWSKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział bs w młodzieszynie: do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział w młodzieszynie w zakresie: 1)zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2)zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów; 3) zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4)podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5)składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawanie zgody na wykreślenie hipoteki; 6)wystawianie wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 7)zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 8)zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 9)zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 10)wystawianie zaświadczeń oraz podpisywanie pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów; 11)wystawianie zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 12) wystawianie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 13)kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 14) podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczenia kredytów. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
RENATA RYBAKOWSKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie łącznie z drugą upoważnioną osobą do składania oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów, 2) zawierania umów dotyczących kart własnych banku, kart płatniczych i kart kredytowych oraz aneksów do tych umów, 3) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej, 4) podpisywania opinii kredytowych i opinii o prowadzonych rachunkach bankowych, pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
RENATA SOKOŁOWSKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2) zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów; do jednostkowej kwoty każdej czynności w wysokości 50.000,00 pln (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) 3) zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4)podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5)składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawanie zgody na wykreślenie hipoteki; 6)zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 7)zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 8)zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 9)wystawianie zaświadczeń oraz podpisywanie pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów; 10)wystawianie zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 11)wystawianie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 12) kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 13)podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo - majątkowej i zabezpieczenia kredytów. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
TERESA DANUTA MALINOWSKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział bs w nowej suchej do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział w nowej suchej w zakresie: 1)zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2)zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów; do jednostkowej kwoty każdej czynności w wysokości 50.000,00 pln (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy). 3) zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4)podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5)składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawanie zgody na wykreślenie hipoteki; 6)wystawianie wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 7)zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 8)zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 9)zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 10)wystawianie zaświadczeń oraz podpisywanie pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów; 11)wystawianie zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 12)wystawianie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 13)kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 14)podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczenia kredytów. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
TOMASZ ŁUKASZ BUCZEK, do składania oświadczeń woli łącznie z drugą upoważnioną osobą dotyczących praw i obowiązków majątkowych bs w sochaczewie w związku z czynnościami wykonywanymi przez stanowisko restrukturyzacji i windykacji w zakresie spraw klientów, a w szczególności: 1)podpisywania umów dotyczących kredytów oraz aneksów do tych umów; 2)podpisywania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 3)podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie; 4)podpisywania zaświadczeń, pism do klientów i instytucji, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów; 5)podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczenia kredytów; 6)podpisywania pism do sądów, komorników i dłużników w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem windykacyjnym. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
VIOLETTA BONECKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez bank spółdzielczy w sochaczewie w zakresie: 1) zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2) zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów; 3) zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4) podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5) składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawania zgody na wykreślenie hipoteki; 6) wystawiania wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 7) zawierania umów o wspólne kredytowanie w ramach konsorcjum bankowego i zabezpieczeń na rzecz banków - uczestników konsorcjum, 8) składania ofert przetargowych na produkty bankowe z załącznikami w ramach prawa zamówień publicznych, 9) zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 10) zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 11) zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 12) wystawiania zaświadczeń oraz podpisywania pism do klientów, w tym wyjaśniania reklamacji klientów; 13) wystawiania zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 14) wystawiania opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 15) kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 16) podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczenia kredytów. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
ZOFIA BARBARA ZIELKOWSKA, w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział bs w rybnie do składania łącznie z drugą upoważnioną osobą oświadczeń woli w związku z czynnościami wykonywanymi przez oddział w rybnie w zakresie: 1)zawierania umów dotyczących kredytów, kart kredytowych oraz aneksów do tych umów; 2)zawierania umów gwarancji i poręczeń oraz aneksów do tych umów; do jednostkowej kwoty każdej czynności w wysokości 50.000,00 pln (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy). 3) zawierania umów w zakresie prawnego zabezpieczenia wierzytelności bs w sochaczewie i składania wszelkich oświadczeń dotyczących tych umów; 4)podpisywania dokumentów dotyczących ubezpieczeń kredytów; 5)składania oświadczeń i wydawania zaświadczeń w sprawach związanych z ustanowieniem hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności banku oraz wydawanie zgody na wykreślenie hipoteki; 6)wystawianie wniosków do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należności bs w sochaczewie, 7)zawierania umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz aneksów do tych umów; 8)zawierania umów dotyczących kart własnych banku oraz kart płatniczych; 9)zawierania umów o produkty bankowości elektronicznej; 10)wystawianie zaświadczeń oraz podpisywanie pism do klientów, w tym wyjaśnianie reklamacji klientów; 11)wystawianie zaświadczeń i opinii dotyczących produktów kredytowych i zdolności kredytowej; 12)wystawianie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; 13)kierowania do innych banków i instytucji zapytań o klientów i innej korespondencji; 14)podpisywania korespondencji prowadzonej z klientami, w tym dotyczącej monitorowania sytuacji finansowo-majątkowej i zabezpieczenia kredytów. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.
KAZIMIERZ ZENON MAJEWSKI, dokonywanie w imieniu banku spółdzielczego w sochaczewie, następujących czynności prawnych: 1.łącznie z drugą upoważnioną osobą w zakresie składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych bs w sochaczewie w związku z czynnościami wykonywanymi przez wszystkie jednostki organizacyjne bs w sochaczewie, 2.samodzielnie do dokonywania innych czynności niż określone w ust. 1 nie powodujących skutków finansowych dla bs w sochaczewie., prezes zarządu
ANNA ALEKSANDRA LANGE, dokonywanie w imieniu banku spółdzielczego w sochaczewie, następujących czynności prawnych: 1. łącznie z drugą upoważnioną osobą w zakresie składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych bs w sochaczewie w związku z czynnościami wykonywanymi przez wszystkie jednostki organizacyjne bs w sochaczewie, 2.samodzielnie do dokonywania innych czynności niż określone w ust. 1 nie powodujących skutków finansowych dla bs w sochaczewie. 3.składanie w imieniu banku spółdzielczego w sochaczewie, łącznie z drugim pełnomocnikiem ustanowionym przez zarząd, oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych banku związanych z obrotem instrumentami finansowymi, w zakresie realizacji na rachunkach inwestycyjnych banku następujących dyspozycji: 1) składania i realizacji zleceń kupna 2) składania i realizacji zleceń sprzedaży 3) realizacji przelewów 4) otwierania i zamykania rachunków inwestycyjnych. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych., wiceprezes zarządu
ARTUR WOJCIECH JAWORSKI, dokonywanie w imieniu banku spółdzielczego w sochaczewie, następujących czynności prawnych: 1. łącznie z drugą upoważnioną osobą w zakresie składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych bs w sochaczewie w związku z czynnościami wykonywanymi przez wszystkie jednostki organizacyjne bs w sochaczewie, 2.samodzielnie do dokonywania innych czynności niż określone w ust. 1 nie powodujących skutków finansowych dla bs w sochaczewie. 3.składanie w imieniu banku spółdzielczego w sochaczewie, łącznie z drugim pełnomocnikiem ustanowionym przez zarząd, oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych banku związanych z obrotem instrumentami finansowymi, w zakresie realizacji na rachunkach inwestycyjnych banku następujących dyspozycji: 1) składania i realizacji zleceń kupna 2) składania i realizacji zleceń sprzedaży 3) realizacji przelewów 4) otwierania i zamykania rachunków inwestycyjnych. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych., wiceprezes zarządu
MARIA ELŻBIETA GRZELAK, dokonywanie w imieniu banku spółdzielczego w sochaczewie, następujących czynności prawnych: 1. łącznie z drugą upoważnioną osobą w zakresie składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych bs w sochaczewie w związku z czynnościami wykonywanymi przez wszystkie jednostki organizacyjne bs w sochaczewie, 2.samodzielnie do dokonywania innych czynności niż określone w ust. 1 nie powodujących skutków finansowych dla bs w sochaczewie. 3.składanie w imieniu banku spółdzielczego w sochaczewie, łącznie z drugim pełnomocnikiem ustanowionym przez zarząd, oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych banku związanych z obrotem instrumentami finansowymi, w zakresie realizacji na rachunkach inwestycyjnych banku następujących dyspozycji: 1) składania i realizacji zleceń kupna 2) składania i realizacji zleceń sprzedaży 3) realizacji przelewów 4) otwierania i zamykania rachunków inwestycyjnych. pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych., wiceprezes zarządu

Analizuj powiązania osób i firm

Zaloguj się | Nie masz u nas konta? Załóż konto

W tej chwili nie masz wykupionego abonamentu.
Wykup abonament

Stan bazy danych:

  • Ostatnia aktualizacja: 2014-12-19
  • Najnowszy MSIG: 245 (2014-12-18)
  • Podmiotów: 484 779
  • Osób fizycznych: 1 508 308
  • Aktywnych relacji: 2 220 985

NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE FIRMY:

    NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE OSOBY: