KRS: 0000049853

BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZASNYSZU

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZASNYSZU
Forma prawna:SPÓŁDZIELNIA
REGON: 000509063
NIP: 7610002509
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:MAZOWIECKIE
Powiat:PRZASNYSKI
Gmina:PRZASNYSZ
Miejscowość:PRZASNYSZ
Adres:SŁOWACKIEGO 1
06-300 PRZASNYSZ
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000049853
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0021
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:5 listopada 2001
Data ostatniego wpisu:14 listopada 2014

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W ZAKRESIE UMOCOWANIA LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD
Członkowie reprezentacji:ALINA LEŚNIEWSKA, 1. składania z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy wykonywaniu czynności bankowych oraz innych czynności związanych z działalnością banku spółdzielczego w przasnyszu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, ustanawiania prawnych zabezpieczeń a także innych czynności, które w związku z zawarciem, zmianą, rozwiązaniem i wykonywaniem umów okażą się konieczne. 2.składania łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy udzielaniu kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń bankowych do kwoty łącznego zaangażowania banku spółdzielczego w przasnyszu wobec osoby fizycznej, jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie w wysokości ustalonej w upoważnieniu do podejmowania decyzji kredytowych udzielonym zgodnie z przepisami regulaminu podejmowania decyzji kredytowych. 3.samodzielnego zawierania umów rachunku bankowego, w tym lokat terminowych. 4.samodzielnego podpisywania pism i dokumentów nie stanowiących oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu. 5.składania, oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu z siedzibą w przasnyszu przy czynnościach nie przekraczających zwykłego zarządu związanych z bieżącą działalnością oddziału banku spółdzielczego w krzynowłodze małej i nie zastrzeżonych do decyzji zarządu banku łącznie z drugą do tego upoważnioną osobą.
BARBARA JADACKA, 1. składania z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy wykonywaniu czynności bankowych oraz innych czynności związanych z działalnością banku spółdzielczego w przasnyszu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, ustanawiania prawnych zabezpieczeń a także innych czynności, które w związku z zawarciem, zmianą, rozwiązaniem i wykonywaniem umów okażą się konieczne. 2. składania łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy udzielaniu kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń bankowych do kwoty łącznego zaangażowania banku spółdzielczego w przasnyszu wobec osoby fizycznej, jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie w wysokości ustalonej w upoważnieniu do podejmowania decyzji kredytowych udzielonym zgodnie z przepisami regulaminu podejmowania decyzji kredytowych. 3. samodzielnego zawierania umów rachunku bankowego, w tym lokat terminowych. 4. samodzielnego podpisywania pism i dokumentów nie stanowiących oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu. składania, oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu z siedzibą w przasnyszu przy czynnościach nie przekraczających zwykłego zarządu związanych z bieżącą działalnością oddziału banku spółdzielczego w krasnem i nie zastrzeżonych do decyzji zarządu banku łącznie z drugą do tego upoważnioną osobą.
BEATA WINNICKA, 1. składania z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy wykonywaniu czynności bankowych oraz innych czynności związanych z działalnością banku spółdzielczego w przasnyszu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, ustanawiania prawnych zabezpieczeń a także innych czynności, które w związku z zawarciem, zmianą, rozwiązaniem i wykonywaniem umów okażą się konieczne. 2. składania łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy udzielaniu kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń bankowych do kwoty łącznego zaangażowania banku spółdzielczego w przasnyszu wobec osoby fizycznej, jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie w wysokości ustalonej w upoważnieniu do podejmowania decyzji kredytowych udzielonym zgodnie z przepisami regulaminu podejmowania decyzji kredytowych. 3. samodzielnego zawierania umów rachunku bankowego, w tym lokat terminowych. 4. samodzielnego podpisywania pism i dokumentów nie stanowiących oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu. 5. lokowania nadwyżek pieniężnych w banku zrzeszającym.
BOŻENA KONARZEWSKA, 1. składania z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy wykonywaniu czynności bankowych oraz innych czynności związanych z działalnością banku spółdzielczego w przasnyszu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, ustanawiania prawnych zabezpieczeń a także innych czynności, które w związku z zawarciem, zmianą, rozwiązaniem i wykonywaniem umów okażą się konieczne. 2.składania łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy udzielaniu kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń bankowych do kwoty łącznego zaangażowania banku spółdzielczego w przasnyszu wobec osoby fizycznej, jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie w wysokości ustalonej w upoważnieniu do podejmowania decyzji kredytowych udzielonym zgodnie z przepisami regulaminu podejmowania decyzji kredytowych. 3.samodzielnego zawierania umów rachunku bankowego, w tym lokat terminowych. 4.samodzielnego podpisywania pism i dokumentów nie stanowiących oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu. 5.składania, oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu z siedzibą w przasnyszu przy czynnościach nie przekraczających zwykłego zarządu związanych z bieżącą działalnością oddziału banku spółdzielczego w konopkach i nie zastrzeżonych do decyzji zarządu banku łącznie z drugą do tego upoważnioną osobą.
ELŻBIETA OBIDZIŃSKA, 1. składania z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy wykonywaniu czynności bankowych oraz innych czynności związanych z działalnością banku spółdzielczego w przasnyszu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, ustanawiania prawnych zabezpieczeń a także innych czynności, które w związku z zawarciem, zmianą, rozwiązaniem i wykonywaniem umów okażą się konieczne. 2.składania łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy udzielaniu kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń bankowych do kwoty łącznego zaangażowania banku spółdzielczego w przasnyszu wobec osoby fizycznej, jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie w wysokości ustalonej w upoważnieniu do podejmowania decyzji kredytowych udzielonym zgodnie z przepisami regulaminu podejmowania decyzji kredytowych. 3.samodzielnego zawierania umów rachunku bankowego, w tym lokat terminowych. 4.samodzielnego podpisywania pism i dokumentów nie stanowiących oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu.
ELŻBIETA ZADROŻNA, 1. składania z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy wykonywaniu czynności bankowych oraz innych czynności związanych z działalnością banku spółdzielczego w przasnyszu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, ustanawiania prawnych zabezpieczeń a także innych czynności, które w związku z zawarciem, zmianą, rozwiązaniem i wykonywaniem umów okażą się konieczne. 2.składania łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy udzielaniu kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń bankowych do kwoty łącznego zaangażowania banku spółdzielczego w przasnyszu wobec osoby fizycznej, jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie w wysokości ustalonej w upoważnieniu do podejmowania decyzji kredytowych udzielonym zgodnie z przepisami regulaminu podejmowania decyzji kredytowych. 3.samodzielnego zawierania umów rachunku bankowego, w tym lokat terminowych. 4.samodzielnego podpisywania pism i dokumentów nie stanowiących oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu. 5.składania, oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu z siedzibą w przasnyszu przy czynnościach nie przekraczających zwykłego zarządu związanych z bieżącą działalnością oddziału banku spółdzielczego w jednorożcu i nie zastrzeżonych do decyzji zarządu banku łącznie z drugą do tego upoważnioną osobą.
EMILIA BOROWA, składania, oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu z siedzibą w przasnyszu przy czynnościach nie przekraczających zwykłego zarządu związanych z bieżącą działalnością banku spółdzielczego w przasnyszu i nie zastrzeżonych do decyzji zarządu banku łącznie z drugą do tego upoważnioną osobą.
EWA AGNIESZKA CZARNECKA, 1. składania z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy wykonywaniu czynności bankowych oraz innych czynności związanych z działalnością banku spółdzielczego w przasnyszu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, ustanawiania prawnych zabezpieczeń a także innych czynności, które w związku z zawarciem, zmianą, rozwiązaniem i wykonywaniem umów okażą się konieczne. 2.składania łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy udzielaniu kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń bankowych do kwoty łącznego zaangażowania banku spółdzielczego w przasnyszu wobec osoby fizycznej, jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie w wysokości ustalonej w upoważnieniu do podejmowania decyzji kredytowych udzielonym zgodnie z przepisami regulaminu podejmowania decyzji kredytowych. 3.samodzielnego zawierania umów rachunku bankowego, w tym lokat terminowych. 4.samodzielnego podpisywania pism i dokumentów nie stanowiących oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu. 5. składania, oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu z siedzibą w przasnyszu przy czynnościach nie przekraczających zwykłego zarządu związanych z bieżącą działalnością oddziału banku spółdzielczego w konopkach i nie zastrzeżonych do decyzji zarządu banku łącznie z drugą do tego upoważnioną osobą.
HANNA TOMASZEWSKA, 1. składania z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy wykonywaniu czynności bankowych oraz innych czynności związanych z działalnością banku spółdzielczego w przasnyszu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, ustanawiania prawnych zabezpieczeń a także innych czynności, które w związku z zawarciem, zmianą, rozwiązaniem i wykonywaniem umów okażą się konieczne. 2.składania łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy udzielaniu kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń bankowych do kwoty łącznego zaangażowania banku spółdzielczego w przasnyszu wobec osoby fizycznej, jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie w wysokości ustalonej w upoważnieniu do podejmowania decyzji kredytowych udzielonym zgodnie z przepisami regulaminu podejmowania decyzji kredytowych. 3.samodzielnego zawierania umów rachunku bankowego, w tym lokat terminowych. 4.samodzielnego podpisywania pism i dokumentów nie stanowiących oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu. składania, oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu z siedzibą w przasnyszu przy czynnościach nie przekraczających zwykłego zarządu związanych z bieżącą działalnością oddziału banku spółdzielczego w krasnem i nie zastrzeżonych do decyzji zarządu banku łącznie z drugą do tego upoważnioną osobą.
JADWIGA BAJER, 1. składania z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy wykonywaniu czynności bankowych oraz innych czynności związanych z działalnością banku spółdzielczego w przasnyszu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, ustanawiania prawnych zabezpieczeń a także innych czynności, które w związku z zawarciem, zmianą, rozwiązaniem i wykonywaniem umów okażą się konieczne. 2. składania łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy udzielaniu kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń bankowych do kwoty łącznego zaangażowania banku spółdzielczego w przasnyszu wobec osoby fizycznej, jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie w wysokości ustalonej w upoważnieniu do podejmowania decyzji kredytowych udzielonym zgodnie z przepisami regulaminu podejmowania decyzji kredytowych. 3. samodzielnego zawierania umów rachunku bankowego, w tym lokat terminowych. 4. samodzielnego podpisywania pism i dokumentów nie stanowiących oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu. 5. składania, oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu z siedzibą w przasnyszu przy czynnościach nie przekraczających zwykłego zarządu związanych z bieżącą działalnością oddziału banku spółdzielczego w krzynowłodze małej i nie zastrzeżonych do decyzji zarządu banku łącznie z drugą do tego upoważnioną osobą.
JADWIGA GRZESZCZAK, 1. składania z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy wykonywaniu czynności bankowych oraz innych czynności związanych z działalnością banku spółdzielczego w przasnyszu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, ustanawiania prawnych zabezpieczeń a także innych czynności, które w związku z zawarciem, zmianą, rozwiązaniem i wykonywaniem umów okażą się konieczne. 2.składania łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy udzielaniu kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń bankowych do kwoty łącznego zaangażowania banku spółdzielczego w przasnyszu wobec osoby fizycznej, jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie w wysokości ustalonej w upoważnieniu do podejmowania decyzji kredytowych udzielonym zgodnie z przepisami regulaminu podejmowania decyzji kredytowych. 3.samodzielnego zawierania umów rachunku bankowego, w tym lokat terminowych. 4.samodzielnego podpisywania pism i dokumentów nie stanowiących oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu. 5.składania, oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu z siedzibą w przasnyszu przy czynnościach nie przekraczających zwykłego zarządu związanych z bieżącą działalnością oddziału banku spółdzielczego w konopkach i nie zastrzeżonych do decyzji zarządu banku łącznie z drugą do tego upoważnioną osobą.
KRYSTYNA RUSZCZYŃSKA, wiceprezes zarządu ds.finansowo-księgowych
MARIANNA CZĘŚCIK, 1. składania z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy wykonywaniu czynności bankowych oraz innych czynności związanych z działalnością banku spółdzielczego w przasnyszu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, ustanawiania prawnych zabezpieczeń a także innych czynności, które w związku z zawarciem, zmianą, rozwiązaniem i wykonywaniem umów okażą się konieczne. 2. składania łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy udzielaniu kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń bankowych do kwoty łącznego zaangażowania banku spółdzielczego w przasnyszu wobec osoby fizycznej, jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie w wysokości ustalonej w upoważnieniu do podejmowania decyzji kredytowych udzielonym zgodnie z przepisami regulaminu podejmowania decyzji kredytowych. 3. samodzielnego zawierania umów rachunku bankowego, w tym lokat terminowych. 4. samodzielnego podpisywania pism i dokumentów nie stanowiących oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu.
MARIUSZ KROSZKIEWICZ, wiceprezes zarządu ds. handlowych
TERESA CIAK, 1. składanie z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy wykonywaniu czynności bankowych oraz innych czynności związanych z działalnością banku spółdzielczego w przasnyszu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, ustanawiania prawnych zabezpieczeń a także innych czynności, które w związku z zawarciem, zmianą, rozwiązaniem i wykonywaniem umów okażą się konieczne. 2. składanie łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy udzielaniu kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń bankowych do kwoty łącznego zaangażowania banku spółdzielczego w przasnyszu wobec osoby fizycznej, jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie w wysokości ustalonej w upoważnieniu do podejmowania decyzji kredytowych udzielonym zgodnie z przepisami regulaminu podejmowania decyzji kredytowych. 3. samodzielne zawieranie umów rachunku bankowego, w tym lokat terminowych. 4. samodzielne podpisywanie pism i dokumentów nie stanowiących oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu. 5. składanie, oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu z siedzibą w przasnyszu przy czynnościach nie przekraczających zwykłego zarządu związanych z bieżącą działalnością oddziału banku spółdzielczego w jednorożcu i nie zastrzeżonych do decyzji zarządu banku łącznie z drugą do tego upoważnioną osobą.
TERESA MAJEWSKA, 1. składania z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy wykonywaniu czynności bankowych oraz innych czynności związanych z działalnością banku spółdzielczego w przasnyszu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, ustanawiania prawnych zabezpieczeń a także innych czynności, które w związku z zawarciem, zmianą, rozwiązaniem i wykonywaniem umów okażą się konieczne. 2.składania łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy udzielaniu kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń bankowych do kwoty łącznego zaangażowania banku spółdzielczego w przasnyszu wobec osoby fizycznej, jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie w wysokości ustalonej w upoważnieniu do podejmowania decyzji kredytowych udzielonym zgodnie z przepisami regulaminu podejmowania decyzji kredytowych. 3.samodzielnego zawierania umów rachunku bankowego, w tym lokat terminowych. 4.samodzielnego podpisywania pism i dokumentów nie ~-stanowiących oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu. 5.składania, oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu z siedzibą w przasnyszu przy czynnościach nie przekraczających zwykłego zarządu związanych z bieżącą działalnością oddziału banku spółdzielczego w jednorożcu i nie zastrzeżonych do decyzji zarządu banku łącznie z drugą do tego upoważnioną osobą.
URSZULA TOMASZEWSKA, 1. składania z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy wykonywaniu czynności bankowych oraz innych czynności związanych z działalnością banku spółdzielczego w przasnyszu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, ustanawiania prawnych zabezpieczeń a także innych czynności, które w związku z zawarciem, zmianą, rozwiązaniem i wykonywaniem umów okażą się konieczne. 2.składania łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy udzielaniu kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń bankowych do kwoty łącznego zaangażowania banku spółdzielczego w przasnyszu wobec osoby fizycznej, jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie w wysokości ustalonej w upoważnieniu do podejmowania decyzji kredytowych udzielonym zgodnie z przepisami regulaminu podejmowania decyzji kredytowych. 3.samodzielnego zawierania umów rachunku bankowego, w tym lokat terminowych. 4.samodzielnego podpisywania pism i dokumentów nie stanowiących oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu. 5.składania, oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu z siedzibą w przasnyszu przy czynnościach nie przekraczających zwykłego zarządu związanych z bieżącą działalnością oddziału banku spółdzielczego w krasnem i nie zastrzeżonych do decyzji zarządu banku łącznie z drugą do tego upoważnioną osobą.
WERONIKA SZYMAŃSKA, 1. składania z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy wykonywaniu czynności bankowych oraz innych czynności związanych z działalnością banku spółdzielczego w przasnyszu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, ustanawiania prawnych zabezpieczeń a także innych czynności, które w związku z zawarciem, zmianą, rozwiązaniem i wykonywaniem umów okażą się konieczne. 2. składania łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu przy udzielaniu kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń bankowych do kwoty łącznego zaangażowania banku spółdzielczego w przasnyszu wobec osoby fizycznej, jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie w wysokości ustalonej w upoważnieniu do podejmowania decyzji kredytowych udzielonym zgodnie z przepisami regulaminu podejmowania decyzji kredytowych. 3. samodzielnego zawierania umów rachunku bankowego, w tym lokat terminowych. 4. samodzielnego podpisywania pism i dokumentów nie stanowiących oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu. 5. składania, oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku spółdzielczego w przasnyszu z siedzibą w przasnyszu przy czynnościach nie przekraczających zwykłego zarządu związanych z bieżącą działalnością oddziału banku spółdzielczego w krzynowłodze małej i nie zastrzeżonych do decyzji zarządu banku łącznie z drugą do tego upoważnioną osobą.
ALICJA MARIANNA DURSKA, prezes zarządu

Analizuj powiązania osób i firm

Zaloguj się | Nie masz u nas konta? Załóż konto

W tej chwili nie masz wykupionego abonamentu.
Wykup abonament

Stan bazy danych:

  • Ostatnia aktualizacja: 2014-12-18
  • Najnowszy MSIG: 243 (2014-12-16)
  • Podmiotów: 484 665
  • Osób fizycznych: 1 508 101
  • Aktywnych relacji: 2 220 833

NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE FIRMY:

    NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE OSOBY: