KRS: 0000117498

BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM
Forma prawna:SPÓŁDZIELNIA
REGON: 000511108
NIP: 5980003670
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:LUBUSKIE
Powiat:SŁUBICKI
Gmina:OŚNO LUBUSKIE
Miejscowość:OŚNO LUBUSKIE
Adres:BOLESŁAWA CHROBREGO 5
69-220 OŚNO LUBUSKIE
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000117498
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0038
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:25 czerwca 2002
Data ostatniego wpisu:12 listopada 2014

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK) ALBO DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
Członkowie reprezentacji:AGNIESZKA BARBARA GROTEK FUDALIN, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie: 1. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów, umów związanych z zabezpieczeniem kredytów; 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych; 3. do reprezentowania banku przed wszystkimi sądami powszechnymi, w szczególności do składania w imieniu banku wniosków w postępowaniu nieprocesowym: o wpis zastawu do rejestru zastawów, o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów, o wpis hipoteki do księgi wieczystej. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
ALEKSANDRA POMES, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie: 1. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów, umów związanych z zabezpieczeniem kredytów, 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych. czynności wskazane w treści ust. 1 i ust. 2 niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
ALICJA BUS, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
ANETA DZIUBIŃSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie: dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
ANITA TARAZEWICZ, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie: 1. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów, umów związanych z zabezpieczeniem kredytów. 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
ANNA GABRYSZ, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów, umów związanych z zabezpieczeniem kredytów, dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych oraz do reprezentowania banku przed wszystkimi sądami powszechnymi, w szczególności do składania w imieniu banku wniosków w postępowaniu nieprocesowym: 1. o wpis zastawu do rejestru zastawów, 2. o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów, 3. o wpis hipoteki do księgi wieczystej, 4. o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
ANNA POBERECKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie: 1. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów, umów związanych z zabezpieczeniem kredytów; 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych; 3. do reprezentowania banku przed wszystkimi sądami powszechnymi, w szczególności do składania w imieniu banku wniosków w postępowaniu nieprocesowym: o wpis zastawu do rejestru zastawów, o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów, o wpis hipoteki do księgi wieczystej. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
BOGDAN BORTNIAK, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów z wyłączeniem umów związanych z zabezpieczeniem kredytów. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
BŁAŻEJ BARTŁOMIEJ KOŚCIELNIAK, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów, umów związanych z zabezpieczeniem kredytów oraz do reprezentowania banku przed wszystkimi sądami powszechnymi, w szczególności do składania w imieniu banku wniosków w postępowaniu nieprocesowym: 1. o wpis zastawu do rejestru zastawów, 2. o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów, 3. o wpis hipoteki do księgi wieczystej, 4. o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
DANUTA HELENA URBANIAK, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie: 1. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów, umów związanych z zabezpieczeniem kredytów; 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych; 3. do reprezentowania banku przed wszystkimi sądami powszechnymi, w szczególności do składania w imieniu banku wniosków w postępowaniu nieprocesowym: o wpis zastawu do rejestru zastawów, o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów, o wpis hipoteki do księgi wieczystej. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
DANUTA TARASEK, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie: 1. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów, umów związanych z zabezpieczeniem kredytów; 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych; oraz do reprezentowania banku przed wszystkimi sądami powszechnymi, w szczególności do składania w imieniu banku wniosków w postępowaniu nieprocesowym: 1. o wpis zastawu do rejestru zastawów, 2. o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów, 3. o wpis hipoteki do księgi wieczystej, 4. o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
DOROTA ANNA ILNICKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie: 1. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów, umów związanych z zabezpieczeniem kredytów, 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych oraz do reprezentowania banku przed wszystkimi sądami powszechnymi, w szczególności do składania w imieniu banku wniosków w postępowaniu nieprocesowym: 1) o wpis zastawu do rejestru zastawów, 2) o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów, 3) o wpis hipoteki do księgi wieczystej. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
ELŻBIETA MATUSZCZAK, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie: 1. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów, umów związanych z zabezpieczeniem kredytów; 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych; 3. do reprezentowania banku przed wszystkimi sądami powszechnymi, w szczególności do składania w imieniu banku wniosków w postępowaniu nieprocesowym: o wpis zastawu do rejestru zastawów, o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów, o wpis hipoteki do księgi wieczystej. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
EMILA GRZELACHOWSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie: 1. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów, umów związanych z zabezpieczeniem kredytów; 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych; 3. do reprezentowania banku przed wszystkimi sądami powszechnymi, w szczególności do składania w imieniu banku wniosków w postępowaniu nieprocesowym: o wpis zastawu do rejestru zastawów, o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów, o wpis hipoteki do księgi wieczystej. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
EWA TERESA BAGIŃSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
IWONA AGNIESZKA RAPACZ, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie: 1. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów, umów związanych z zabezpieczeniem kredytów; 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych; 3. do reprezentowania banku przed wszystkimi sądami powszechnymi, w szczególności do składania w imieniu banku wniosków w postępowaniu nieprocesowym: o wpis zastawu do rejestru zastawów, o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów, o wpis hipoteki do księgi wieczystej. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
IZABELA KULESZ, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
JOANNA AGNIESZKA MRÓZ, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie: 1. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów, umów związanych z zabezpieczeniem kredytów; 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych; 3. do reprezentowania banku przed wszystkimi sądami powszechnymi, w szczególności do składania w imieniu banku wniosków w postępowaniu nieprocesowym: o wpis zastawu do rejestru zastawów, o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów, o wpis hipoteki do księgi wieczystej. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
JOANNA WOLANIN, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie: 1. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów, umów związanych z zabezpieczeniem kredytów; 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych; 3. do reprezentowania banku przed wszystkimi sądami powszechnymi, w szczególności do składania w imieniu banku wniosków w postępowaniu nieprocesowym: o wpis zastawu do rejestru zastawów, o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów, o wpis hipoteki do księgi wieczystej. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
JUSTYNA MARTA KOWALSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie: 1. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów, umów związanych z zabezpieczeniem kredytów, 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych. czynności wskazane w treści ust. 1 i ust. 2 niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
KARINA ALEKSANDRA APANOWICZ, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie: 1. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów, umów związanych z zabezpieczeniem kredytów; 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych; oraz do reprezentowania banku przed wszystkimi sądami powszechnymi, w szczególności do składania w imieniu banku wniosków w postępowaniu nieprocesowym: 1. o wpis zastawu do rejestru zastawów, 2. o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów, 3. o wpis hipoteki do księgi wieczystej, 4. o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
KATARZYNA JUSTYNA KUJAWA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie: 1. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów, umów związanych z zabezpieczeniem kredytów; 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych; 3. do reprezentowania banku przed wszystkimi sądami powszechnymi, w szczególności do składania w imieniu banku wniosków w postępowaniu nieprocesowym: o wpis zastawu do rejestru zastawów, o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów, o wpis hipoteki do księgi wieczystej. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
KATARZYNA SOLOCH, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie: 1. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów, umów związanych z zabezpieczeniem kredytów, 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych. czynności wskazane w treści ust. 1 i ust. 2 niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
LIDIA TERESA KLUWAK, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie: 1. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów, umów związanych z zabezpieczeniem kredytów; 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych; 3. do reprezentowania banku przed wszystkimi sądami powszechnymi, w szczególności do składania w imieniu banku wniosków w postępowaniu nieprocesowym: o wpis zastawu do rejestru zastawów, o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów, o wpis hipoteki do księgi wieczystej. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
MAGDALENA ANNA PAWŁOWSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie: 1. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością walutową, w tym zawierania umów rachunków bankowych w walutach wymienialnych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych w walutach wymienialnych i rozwiązywania umów rachunków bankowych w walutach wymienialnych, 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością windykacyjną banku - z wyłączeniem wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych. czynności wskazane w treści ust. 1 i ust. 2 niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
MAGDALENA WAGNER, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie: 1. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów, umów związanych z zabezpieczeniem kredytów, 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych. czynności wskazane w treści ust. 1 i ust. 2 niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
MALWINA MARTA FRONK, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie: 1. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów, umów związanych z zabezpieczeniem kredytów; 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych; 3. do reprezentowania banku przed wszystkimi sądami powszechnymi, w szczególności do składania w imieniu banku wniosków w postępowaniu nieprocesowym: o wpis zastawu do rejestru zastawów, o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów, o wpis hipoteki do księgi wieczystej. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
MARIA HERTEL, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie: 1. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów, umów związanych z zabezpieczeniem kredytów, 2.dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych oraz do reprezentowania banku przed wszystkimi sądami powszechnymi, w szczególności do składania w imieniu banku wniosków w postępowaniu nieprocesowym: o wpis zastawu do rejestru zastawów, o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów, o wpis hipoteki do księgi wieczystej. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
MARIA KAFLIK, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
MARTA ELŻBIETA RÓŻYCKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów, umów związanych z zabezpieczeniem kredytów. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
MAŁGORZATA AGATA SIENKIEWICZ, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
MONIKA STEFANOWICZ, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie: 1. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów, umów związanych z zabezpieczeniem kredytów; 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych; 3. do reprezentowania banku przed wszystkimi sądami powszechnymi, w szczególności do składania w imieniu banku wniosków w postępowaniu nieprocesowym: o wpis zastawu do rejestru zastawów, o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów, o wpis hipoteki do księgi wieczystej. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
SYLWIA MARLENA TWARDOWSKA JARUGA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością oszczędnościową, w tym zawierania umów rachunków bankowych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych i rozwiązywania umów rachunków bankowych. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
URSZULA KŁUCIŃSKA, wiceprezes
WIESŁAWA SENDROWICZ, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie: 1. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością walutową, w tym zawierania umów rachunków bankowych w walutach wymienialnych, aneksów do tych umów, prowadzenia rachunków bankowych w walutach wymienialnych i rozwiązywania umów rachunków bankowych w walutach wymienialnych, 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością windykacyjną banku - z wyłączeniem wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych. czynności wskazane w treści ust. 1 i ust. 2 niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
ŁUKASZ BARAŃCÓW, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim w zakresie dokonywania wszelkich czynności związanych z działalnością kredytową, w tym zawierania umów kredytowych, aneksów do tych umów, wypowiedzeń tych umów, umów związanych z zabezpieczeniem kredytów oraz do reprezentowania banku przed wszystkimi sądami powszechnymi, w szczególności do składania w imieniu banku wniosków w postępowaniu nieprocesowym: 1. o wpis zastawu do rejestru zastawów, 2. o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów, 3. o wpis hipoteki do księgi wieczystej, 4. o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swej skuteczności wymagają łącznego działania pełnomocnika łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w ośnie lubuskim lub łącznego działania pełnomocnika łącznie z innym pełnomocnikiem umocowanym w tym zakresie przez zarząd banku spółdzielczego w ośnie lubuskim.
ANIELA KIJKOWSKA, prezes zarządu
ROMAN ZBIGNIEW URBANEK, wiceprezes zarządu

Analizuj powiązania osób i firm

Zaloguj się | Nie masz u nas konta? Załóż konto

W tej chwili nie masz wykupionego abonamentu.
Wykup abonament

Stan bazy danych:

  • Ostatnia aktualizacja: 2014-12-18
  • Najnowszy MSIG: 243 (2014-12-16)
  • Podmiotów: 484 665
  • Osób fizycznych: 1 508 101
  • Aktywnych relacji: 2 220 833

NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE FIRMY:

    NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE OSOBY: