KRS: 0000096175

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŻAJSKU

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŻAJSKU
Forma prawna:SPÓŁDZIELNIA
REGON: 000506998
NIP: 8160001768
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:Dostępne po zalogowaniu

Adres

Województwo:PODKARPACKIE
Powiat:LEŻAJSKI
Gmina:LEŻAJSK
Miejscowość:LEŻAJSK
Adres:MICKIEWICZA 38
37-300 LEŻAJSK
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000096175
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0023
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:15 marca 2002
Data ostatniego wpisu:10 grudnia 2014

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW, USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
Członkowie reprezentacji:ALFREDA GARBACZ, członek
ALICJA KRYSTYNA BŁOŃSKA, 1. podpisywanie w imieniu banku umów w zakresie udzielanych przez o/bs kredytów i pożyczek. 2. zatwierdzanie do realizacji wydatków w ramach budżetu banku wystawianych przez o/bs. 3. zatwierdzanie do realizacji wewnętrznych dowodów księgowych. 4. akceptowanie wypłat gotówkowych powyżej kwot ustalonych przez prezesa bs. 5. podejmowanie decyzji dotyczących wydawania kart płatniczych. 6. przyznawanie kredytów w kwotach do 20.000 zł dla jednego kredytobiorcy z wyjątkiem kredytów dla członków organów samorządowych i pracowników bs. 7. dysponowanie rachunkiem bankowym numer nrb: 65 1930 1389 2002 9187 1011 0001.
ANETA TERESA BUREK, 1. zawieranie w imieniu banku spółdzielczego w leżajsku transakcji depozytowo-lokacyjnych z bankiem polskiej spółdzielczości spółka akcyjna. 2. zatwierdzanie do realizacji wewnętrznych dokumentów księgowych.
ANNA JÓZEFA KURDZIEL, 1. dysponowanie rachunkiem bankowym numer nrb: 85 1930 1389 2002 9187 0001 0001. 2. zawieranie w imieniu banku spółdzielczego w leżajsku transakcji depozytowo-lokacyjnych z bankiem polskiej spółdzielczości spółka akcyjna. 3. akceptowanie wydatków w ramach budżetu banku w przypadku nieobecności prezesa, wiceprezesa lub głównego księgowego. 4. zatwierdzanie do realizacji wewnętrznych dowodów księgowych. 5. podpisywanie w imieniu banku umów w zakresie udzielonych przez bank kredytów i pożyczek. 6. dokonywanie kontroli kas zgodnie z instrukcją czynności kasowo-skarbowe. 7. akceptowanie wypłat gotówkowych powyżej kwot ustalonych przez prezesa bs.
ANNA MARIA GOŁĄB, 1. przyjmowanie i składanie oświadczeń woli oraz do podpisywania pism w zakresie praw i obowiązków objętych zakresem działania i kompetencji oddziału bs. 2. podpisywanie w imieniu banku umów w zakresie udzielanych kredytów i pożyczek. 3. zatwierdzanie do realizacji wewnętrznych dokumentów księgowych. 4. zatwierdzanie do realizacji wydatków w ramach udziału banku dotyczących bieżących wydatków. 5. akceptowanie wypłat gotówkowych powyżej kwot ustalonych przez prezesa bs. 6. podejmowanie decyzji dotyczących wydawania kart płatniczych. 7. kierowania bieżącą działalnością o/bs w jarosławiu. 8. przyznawanie kredytów w kwotach do 40.000 zł dla jednego kredytobiorcy z wyjątkiem kredytów dla członków organów samorządowych i pracowników bs. 9. dokonywanie kontroli kas zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10. wystawianie w imieniu banku bankowych tytułów egzekucyjnych. 11. tworzenie w banku bazy wewnętrznej rynku nieruchomości we współpracy z systemem analiz i monitorowania rynku obrotu nieruchomościami (amron).
ANNA WAWRZASZEK, 1. przyjmowanie i składanie oświadczeń woli oraz do podpisywania pism w zakresie praw i obowiązków objętych zakresem działania i kompetencji oddziału bs w grodzisku dolnym. 2. zatwierdzanie do realizacji wydatków budżetu banku dotyczących bieżących wydatków. wydatki o charakterze inwestycyjnym i remontowym należy uzgadniać z zarządem bs. 3. akceptowanie wypłat gotówkowych powyżej kwot ustalonych przez prezesa bs. 4. dysponowanie rachunkiem bankowym numer nrb: 10 1930 1389 2002 9187 1024 0001. 5. podpisywanie w imieniu banku umów w zakresie udzielonych kredytów i pożyczek. 6. przyznawanie kredytów w kwotach do 30 tysięcy złotych dla jednego kredytobiorcy z wyjątkiem kredytów dla pracowników bs i członków organów samorządowych.
BARBARA EDYTA GRYBA, 1) tworzenie w banku bazy wewnętrznej rynku nieruchomości we współpracy z systemem analiz i monitorowania rynku obrotu nieruchomościami (amron).
BARBARA ZOFIA BLOK, 1. przyjmowanie i składanie oświadczeń woli oraz do podpisywania pism w zakresie praw i obowiązków objętych zakresem działania i kompetencji oddziału bs. 2. przyznawanie kredytów w kwotach do 10.000 zł dla jednego kredytobiorcy z wyjątkiem kredytów dla pracowników bs i członków organów samorządowych. 3. podpisywania w imieniu banku umów w zakresie udzielanych kredytów i pożyczek. 4. zatwierdzanie do realizacji wewnętrznych dowodów księgowych. 5. dokonywanie kontroli kas zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. zatwierdzanie do realizacji wydatków w ramach udziału banku dotyczących bieżących wydatków. 7. akceptowanie wypłat gotówkowych powyżej kwot ustalonych przez prezesa bs. 8. podejmowanie decyzji dotyczących wydawania kart płatniczych. 9. wystawianie w imieniu banku bankowych tytułów egzekucyjnych.
JANINA WNĘK, członek
JOANNA STOPYRA, 1. dysponowanie rachunkiem bankowym numer nrb: 85 1930 1389 2002 9187 0001 0001. 2. przyjmowanie i składanie oświadczeń woli oraz do podpisywania pism w zakresie praw i obowiązków objętych zakresem działania i kompetencji bs. 3. przyznawanie kredytów w kwotach do 10 tysięcy złotych dla jednego kredytobiorcy z wyjątkiem kredytów dla pracowników bs i członków organów samorządowych. 4. podpisywanie w imieniu banku umów w zakresie udzielonych kredytów i pożyczek. 5. zatwierdzanie do realizacji wewnętrznych dowodów księgowych. 6. dokonywanie kontroli kas zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. zatwierdzanie do realizacji wydatków w ramach udziału banku dotyczących bieżących wydatków. 8. akceptowanie wypłat gotówkowych powyżej kwot ustalonych przez prezesa bs. 9. udzielanie ulg w spłacie kredytów do 3 miesięcy. 10. podejmowanie decyzji dotyczących wydawania kart płatniczych. 11. zawieranie w imieniu banku spółdzielczego w leżajsku transakcji depozytowo-lokacyjnych z bankiem polskiej spółdzielczości spółka akcyjna.
KRYSTYNA JÓZEFA MUSKUS, 1. nadzorowanie, kontrolowanie i kierowanie stanowiskami do spraw kredytów w centrali i oddziałach bs. 2. przyznawanie kredytów w kwotach do 100.000 zł z wyjątkiem kredytów dla pracowników bs i członków organów samorządowych. 3. podpisywanie w imieniu banku umów w zakresie udzielonych kredytów i pożyczek. 4. akceptowanie wypłat gotówkowych powyżej kwot ustalonych przez prezesa bs. 5. udzielanie ulg w spłacie kredytów do 3 miesięcy 6. podejmowanie decyzji dotyczących wydawania kart płatniczych. 7. przyjmowanie i składanie oświadczeń woli oraz do podpisywania pism w zakresie praw i obowiązków objętych zakresem działania i kompetencji banku. 8. tworzenie w banku bazy wewnętrznej rynku nieruchomości we współpracy z systemem analiz i monitorowania rynku obrotu nieruchomościami (amron).
KRYSTYNA MATUSZKO, 1. podpisywanie w imieniu banku umów w zakresie udzielanych przez o/bs kuryłówka kredytów i pożyczek. 2. zatwierdzanie do realizacji wydatków w ramach budżetu banku wystawianych przez o/bs. 3. zatwierdzanie do realizacji wewnętrznych dokumentów księgowych. 4. akceptowanie wypłat gotówkowych powyżej kwot ustalonych przez prezesa bs. 5. prowadzenie ewidencji rachunków bankowych. 6. dokonywanie kontroli kas zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. dysponowanie rachunkiem bankowym numer nrb: 65 1930 1389 2002 9187 1011 0001. 8. przyznawanie kredytów w kwotach do 30 tysięcy złotych dla jednego kredytobiorcy z wyjątkiem kredytów dla pracowników bs i członków organów samorządowych. 9. przyjmowanie i składanie oświadczeń woli oraz do podpisywania pism w zakresie praw i obowiązków objętych zakresem działania i kompetencji oddziału bs. 10. tworzenie w banku bazy wewnętrznej rynku nieruchomości we współpracy z systemem analiz i monitorowania rynku obrotu nieruchomościami (amron).
KRYSTYNA OPALIŃSKA, 1) podpisywanie w imieniu banku umów w zakresie udzielanych przez bank kredytów i pożyczek.
MAGDALENA KWAŚNY, 1) tworzenie w banku bazy wewnętrznej rynku nieruchomości we współpracy z systemem analiz i monitorowania rynku obrotu nieruchomościami (amron).
MARIA AGATA SOŁEK, 1. kierowanie bieżącą działalnością oddziału bs w grodzisku dolnym w czasie nieobecności pani janiny wnęk w zakresie praw i obowiązków objętych zakresem działania i kompetencji bs. 2. przyznawanie kredytów w kwotach do 30 tysięcy złotych dla jednego kredytobiorcy z wyjątkiem kredytów dla pracowników bs i członków organów samorządowych. 3. podpisywanie w imieniu banku umów w zakresie udzielanych kredytów i pożyczek. 4. zatwierdzanie do realizacji wewnętrznych dowodów księgowych. 5. dokonywanie kontroli kas zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. zatwierdzanie do realizacji wydatków w ramach udziału banku dotyczących bieżących wydatków. 7. akceptowanie wypłat gotówkowych powyżej kwot ustalonych przez prezesa bs. 8. udzielanie ulg w spłacie kredytów do 3 miesięcy. 9. podejmowanie decyzji dotyczących wydawania kart płatniczych. 10. dysponowanie rachunkiem bankowym numer nrb: 10 1930 1389 2002 9187 1024 0001. 11. przyjmowanie i składanie oświadczeń woli oraz do podpisywania pism w zakresie praw i obowiązków objętych zakresem działania i kompetencji oddziału bs w grodzisku dolnym.
MARZENA JOANNA ŚLIWA, 1) tworzenie w banku bazy wewnętrznej rynku nieruchomości we współpracy z systemem analiz i monitorowania rynku obrotu nieruchomościami (amron).
MONIKA KATARZYNA BRYL, 1. podpisywanie w imieniu banku umów w zakresie udzielanych kredytów i pożyczek. 2. przyjmowanie i składanie oświadczeń woli oraz do podpisywania pism w zakresie praw i obowiązków objętych zakresem działania i kompetencji oddziału bs.
PIOTR CHMURA, 1) tworzenie w banku bazy wewnętrznej rynku nieruchomości we współpracy z systemem analiz i monitorowania rynku obrotu nieruchomościami (amron).
REGINA GÓŹDŹ, 1. zawieranie w imieniu banku spółdzielczego w leżajsku transakcji depozytowo-lokacyjnych z bankiem polskiej spółdzielczości spółka akcyjna. 2. dysponowanie rachunkiem bankowym numer nrb: 85 1930 1389 2002 9187 0001 0001.
RENATA CHMURA, 1) podpisywanie w imieniu banku umów w zakresie udzielanych przez o/bs grodzisko dolne kredytów i pożyczek. 2) przyznawanie kredytów w kwotach do 10 tysięcy złotych dla jednego kredytobiorcy z wyjątkiem kredytów dla pracowników bs i członków organów samorządowych.
STANISŁAW MARCHWIANY, prezes
EUGENIA STOPYRA, wiceprezes zarządu

Analizuj powiązania osób i firm

Zaloguj się | Nie masz u nas konta? Załóż konto

W tej chwili nie masz wykupionego abonamentu.
Wykup abonament

Stan bazy danych:

  • Ostatnia aktualizacja: 2014-12-19
  • Najnowszy MSIG: 245 (2014-12-18)
  • Podmiotów: 484 779
  • Osób fizycznych: 1 508 308
  • Aktywnych relacji: 2 220 985

NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE FIRMY:

    NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE OSOBY: