KRS: 0000041925

AUTOMOBILKLUB LUBAWSKI-KLEINA TEAM Z SIEDZIBĄ W LUBAWIE

nieznany

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:AUTOMOBILKLUB LUBAWSKI-KLEINA TEAM Z SIEDZIBĄ W LUBAWIE
Forma prawna:STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
REGON: 510988212
NIP:b/d
Główna działalność (PKD):b/d
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Powiat:IŁAWSKI
Gmina:LUBAWA
Miejscowość:LUBAWA
Adres:GRUNWALDZKA 5
14-260 LUBAWA

KRS

Numer KRS:0000041925
Numer ostatniego wpisu:0000
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:7 września 2001
Data ostatniego wpisu:7 września 2001

Reprezentacja