KRS: 0000405485

„ATOS OCHRONA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:„ATOS OCHRONA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna:SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON: 101331180
NIP: 7282788361
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:ŁÓDZKIE
Powiat:M. ŁÓDŹ
Gmina:M. ŁÓDŹ
Miejscowość:ŁÓDŹ
Adres:WIDZEWSKA 14
92-229 ŁÓDŹ
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000405485
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0006
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:16 grudnia 2011
Data ostatniego wpisu:23 września 2013

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:MATEUSZ KOWALCZYK, prezes zarządu
AGNIESZKA MAGDALENA GOGÓL URBANEK, członek zarządu