KRS: 0000176429

"ASIS" STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM I ICH RODZINOM POSZKODOWANYM W WYNIKU PRZESTĘPSTW, WYPADKÓW DROGOWYCH I SYTUACJI LOSOWYCH

nieznany

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:"ASIS" STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM I ICH RODZINOM POSZKODOWANYM W WYNIKU PRZESTĘPSTW, WYPADKÓW DROGOWYCH I SYTUACJI LOSOWYCH
Forma prawna:STOWARZYSZENIE
REGON: 192971720
NIP: 5842500289
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:POMORSKIE
Powiat:M. GDAŃSK
Gmina:M. GDAŃSK
Miejscowość:GDAŃSK
Adres:RODAKOWSKIEGO 1D
80-304 GDAŃSK

KRS

Numer KRS:0000176429
Numer ostatniego wpisu:0000
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:14 października 2003
Data ostatniego wpisu:14 października 2003

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:ZARZĄD
Sposób reprezentacji:OŚWIADCZENIA WOLI, W TYM RÓWNIEŻ W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Członkowie reprezentacji:DARIUSZ SZULC, wiceprezes
MARCIN AKSAMITOWSKI, skarbnik
MAREK TOMASZ GETEK, prezes
WŁADYSŁAWA PIECHOCKA, sekretarz
BOŻENA PIĘTA, członek zarządu