KRS: 0000273613

„AMI" SPÓŁKA JAWNA FRANASZCZUK, PYTEL I WSPÓLNICY

Nieaktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:„AMI" SPÓŁKA JAWNA FRANASZCZUK, PYTEL I WSPÓLNICY
Forma prawna:SPÓŁKA JAWNA
REGON: 020482897
NIP: 8942895248
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
Powiat:M. WROCŁAW
Gmina:M. WROCŁAW
Miejscowość:WROCŁAW
Adres:MIŃSKA 35
54-610 WROCŁAW
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000273613
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY DIA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0001
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:6 lutego 2007
Data ostatniego wpisu:6 lutego 2007

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji:WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji:UPRAWNIONYMI DO REPREZENATCJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO.
Członkowie reprezentacji:ANDRZEJ PYTEL, członek reprezentacji
MIROSŁAW ZBIGNIEW FRANASZCZUK, członek reprezentacji
ROZALIA KRYSTYNA PYTEL, członek reprezentacji
ŁUCJA FRANASZCZUK, członek reprezentacji