KRS: 0000071867

„AGRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:„AGRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna:SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON: 830374726
NIP: 8652035365
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:PODKARPACKIE
Powiat:JAROSŁAWSKI
Gmina:PAWŁOSIÓW
Miejscowość:WIDNA GÓRA
Adres:ROŹWIENICKA 70
37-500 WIDNA GÓRA (POCZTA JAROSŁAW)
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000071867
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0019
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:12 grudnia 2001
Data ostatniego wpisu:11 lipca 2013

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:MARTA MARZENA SZUMIGAJ, prokura samodzielna
MIROSŁAW TOMASZ SZUMIGAJ, prezes zarządu