KRS: 0000160877

AGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nieaktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:AGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna:SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON: 356707086
NIP: 6751292414
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:MAŁOPOLSKIE
Powiat:M. KRAKÓW
Gmina:M. KRAKÓW
Miejscowość:KRAKÓW
Adres:ARIAŃSKA 13
31-505 KRAKÓW
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000160877
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0014
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:2 czerwca 2003
Data ostatniego wpisu:14 sierpnia 2012

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - PRZY JEDNOOSOBOWYM ZARZĄDZIE, ZAŚ W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU WZGLĘDNIE CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:MAREK ADAM SŁOWIŃSKI, dyrektor zarządu