KRS: 0000279839

„LEŚNA POLANKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Aktywna w KRS

Sortuj według:  daty

2014

1

październik

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 9, MSIG: 195/2014, pozycja: 257592
„LEŚNA POLANKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

 • WPIS w dziale 6, rubryce 5 "Informacja o postępowaniu upadłościowym"
 • ZMIANA w dziale 1, rubryce 1 "Dane podmiotu"

2013

26

lipiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 8, MSIG: 149/2013, pozycja: 167581
„LEŚNA POLANKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • WYKREŚLENIE w dziale 2, rubryce 1 "Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu"

2013

7

marzec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 7, MSIG: 51/2013, pozycja: 37682
„LEŚNA POLANKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • ZMIANA w dziale 1, rubryce 1 "Dane podmiotu"
 • ZMIANA w dziale 1, rubryce 2 "Siedziba i adres podmiotu"
 • WPIS w dziale 1, rubryce 4 "Informacje o umowie"
 • ZMIANA w dziale 1, rubryce 7 "Dane wspólników"
 • ZMIANA w dziale 1, rubryce 8 "Kapitał spółki"

2010

22

październik

2009

21

lipiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 5, MSIG: 153/2009, pozycja: 124373
WARSAW TRUST DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • ZMIANA w dziale 1, rubryce 2 "Siedziba i adres podmiotu"
 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2009

15

kwiecień

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 4, MSIG: 85/2009, pozycja: 52203
WARSAW TRUST DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • ZMIANA w dziale 1, rubryce 7 "Dane wspólników"
 • ZMIANA w dziale 1, rubryce 8 "Kapitał spółki"

2008

24

wrzesień

2008

4

czerwiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 2, MSIG: 119/2008, pozycja: 84382
WARSAW TRUST DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • ZMIANA w dziale 1, rubryce 1 "Dane podmiotu"
 • WYKREŚLENIE w dziale 1, rubryce 7 "Dane wspólników"