KRS: 0000275028

„VULCAN POWER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aktywna w KRS

Sortuj według:  daty

2013

27

marzec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 9, MSIG: 65/2013, pozycja: 50161
„VULCAN POWER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  • WYKREŚLENIE w dziale 2, rubryce 1 "Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu"

2012

18

lipiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 8, MSIG: 158/2012, pozycja: 146152
„VULCAN POWER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2011

29

czerwiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 6, MSIG: 149/2011, pozycja: 124384
„VULCAN POWER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  • ZMIANA w dziale 2, rubryce 1 "Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu"

2009

21

maj

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 4, MSIG: 110/2009, pozycja: 74572
„VULCAN POWER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  • ZMIANA w dziale 2, rubryce 1 "Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu"

2009

13

styczeń

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 3, MSIG: 20/2009, pozycja: 10701
„VULCAN POWER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  • ZMIANA w dziale 2, rubryce 1 "Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu"

2008

27

sierpień

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 2, MSIG: 180/2008, pozycja: 160794
„VULCAN POWER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"