KRS: 0000082729

TOWARZYSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO „PROMOCJA BORÓW TUCHOLSKICH"

Aktywna w KRS

Sortuj według:  daty

2013

7

październik

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 19, MSIG: 199/2013, pozycja: 250866
TOWARZYSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO „PROMOCJA BORÓW TUCHOLSKICH"

 • WPIS w dziale 1, rubryce 4 "Informacje o statucie"
 • ZMIANA w dziale 2, rubryce 1 "Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu"
 • ZMIANA w dziale 2, rubryce 2 "Organ nadzoru"
 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2013

22

kwiecień

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 17, MSIG: 82/2013, pozycja: 69260
TOWARZYSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO „PROMOCJA BORÓW TUCHOLSKICH"

 • WPIS w dziale 1, rubryce 4 "Informacje o statucie"
 • WYKREŚLENIE w dziale 2, rubryce 1 "Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu"

2012

10

lipiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 16, MSIG: 151/2012, pozycja: 135416
TOWARZYSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO „PROMOCJA BORÓW TUCHOLSKICH"

 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2011

21

październik

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 15, MSIG: 215/2011, pozycja: 235299
TOWARZYSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO „PROMOCJA BORÓW TUCHOLSKICH"

 • WPIS w dziale 1, rubryce 4 "Informacje o statucie"
 • ZMIANA w dziale 2, rubryce 1 "Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu"
 • ZMIANA w dziale 2, rubryce 2 "Organ nadzoru"
 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2010

6

lipiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 14, MSIG: 96/2011, pozycja: 61245
TOWARZYSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO „PROMOCJA BORÓW TUCHOLSKICH"

 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2009

23

lipiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 13, MSIG: 156/2009, pozycja: 129142
TOWARZYSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO „PROMOCJA BORÓW TUCHOLSKICH"

 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2009

13

luty

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 12, MSIG: 95/2011, pozycja: 60287
TOWARZYSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO „PROMOCJA BORÓW TUCHOLSKICH"

 • ZMIANA w dziale 2, rubryce 1 "Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu"
 • ZMIANA w dziale 2, rubryce 2 "Organ nadzoru"

2008

26

wrzesień

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 11, MSIG: 95/2011, pozycja: 60286
TOWARZYSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO „PROMOCJA BORÓW TUCHOLSKICH"

 • WPIS w dziale 1, rubryce 4 "Informacje o statucie"
 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"