KRS: 0000072336

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOPALŃ W BYTOMIU SPÓŁKA AKCYJNA

Wykreślona z KRS

Sortuj według:  daty

2009

16

styczeń

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 19, MSIG: 23/2009, pozycja: 12741
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOPALŃ W BYTOMIU SPÓŁKA AKCYJNA

  • ZMIANA w dziale 1, rubryce 1 "Dane podmiotu"
  • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2008

7

kwiecień

2006

4

październik

2004

29

grudzień

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 15, MSIG: 11/2005, pozycja: 5428
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOPALŃ W BYTOMIU SPÓŁKA AKCYJNA

  • WPIS w dziale 6, rubryce 5 "Informacja o postępowaniu upadłościowym"

2004

18

listopad

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 14, MSIG: 239/2004, pozycja: 164640
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOPALŃ W BYTOMIU SPÓŁKA AKCYJNA

  • WPIS w dziale 2, rubryce 1 "Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu"

2004

27

lipiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 13, MSIG: 170/2004, pozycja: 110460
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOPALŃ W BYTOMIU SPÓŁKA AKCYJNA

  • WPIS w dziale 2, rubryce 2 "Organy nadzoru"
  • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianka o złożonych dokumentach"

2004

14

maj

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 12, MSIG: 114/2004, pozycja: 63072
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOPALŃ W BYTOMIU SPÓŁKA AKCYJNA

  • WYKREŚLENIE w dziale 2, rubryce 1 "Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu"