KRS: 0000083358

INTERRAIL - POLCONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aktywna w KRS

Sortuj według:  daty

2002

8

lipiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 2, MSIG: 141/2002, pozycja: 70318
POLCONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • ZMIANA w dziale 2, rubryce 1 "Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu"
 • WYKREŚLENIE w dziale 2, rubryce 3 "Dane prokurentów i rodzaj prokury"
 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianka o złożonych dokumentach"

2003

23

maj

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 3, MSIG: 117/2003, pozycja: 52556
POLCONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianka o złożonych dokumentach"

2004

23

kwiecień

2004

30

lipiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 5, MSIG: 173/2004, pozycja: 113141
POLCONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • WPIS w dziale 2, rubryce 2 "Organy nadzoru"
 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianka o złożonych dokumentach"

2004

18

październik

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 6, MSIG: 219/2004, pozycja: 153946
POLCONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • ZMIANA w dziale 1, rubryce 2 "Siedziba i adres podmiotu"

2005

12

lipiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 7, MSIG: 161/2005, pozycja: 92116
POLCONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • ZMIANA w dziale 2, rubryce 2 "Organy nadzoru"
 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianka o złożonych dokumentach"

2006

9

czerwiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 8, MSIG: 132/2006, pozycja: 77576
POLCONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • ZMIANA w dziale 2, rubryce 2 "Organ nadzoru"
 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2007

20

sierpień

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 9, MSIG: 171/2007, pozycja: 138027
POLCONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • ZMIANA w dziale 1, rubryce 1 "Dane podmiotu"
 • ZMIANA w dziale 2, rubryce 2 "Organ nadzoru"
 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2008

26

marzec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 10, MSIG: 72/2008, pozycja: 40924
POLCONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • WYKREŚLENIE w dziale 1, rubryce 7 "Dane wspólników"