KRS: 0000117764

P.A.T. BUGAŁA SPÓŁKA JAWNA

Wykreślona z KRS

Sortuj według:  daty
12

2014

16

styczeń

2013

16

lipiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 15, MSIG: 140/2013, pozycja: 150015
P.A.T. BUGAŁA SPÓŁKA JAWNA

 • WPIS w dziale 1, rubryce 4 "Informacje o umowie"
 • WPIS w dziale 1, rubryce 7 "Dane wspólników"
 • WPIS w dziale 2, rubryce 1 "Uprawnieni do reprezentowania spółki"
 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2012

18

lipiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 14, MSIG: 159/2012, pozycja: 146600
P.A.T. BUGAŁA SPÓŁKA JAWNA

 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2011

19

sierpień

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 13, MSIG: 183/2011, pozycja: 182404
P.A.T. BUGAŁA SPÓŁKA JAWNA

 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2010

16

wrzesień

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 12, MSIG: 192/2010, pozycja: 178510
P.A.T. BUGAŁA SPÓŁKA JAWNA

 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2009

18

sierpień

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 11, MSIG: 173/2009, pozycja: 153249
P.A.T. BUGAŁA SPÓŁKA JAWNA

 • WPIS w dziale 1, rubryce 4 "Informacje o umowie"
 • ZMIANA w dziale 2, rubryce 1 "Uprawnieni do reprezentowania spółki"
 • ZMIANA w dziale 3, rubryce 1 "Przedmiot działalności"
 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2008

21

lipiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 10, MSIG: 153/2008, pozycja: 122498
P.A.T. BUGAŁA SPÓŁKA JAWNA

 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2007

10

sierpień

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 8, MSIG: 166/2007, pozycja: 132276
P.A.T. BUGAŁA SPÓŁKA JAWNA

 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2006

17

lipiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 7, MSIG: 162/2006, pozycja: 104232
P.A.T. BUGAŁA SPÓŁKA JAWNA

 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2005

21

wrzesień

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 6, MSIG: 210/2005, pozycja: 140727
P.A.T. BUGAŁA SPÓŁKA JAWNA

 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianka o złożonych dokumentach"