KRS: 0000219318

MUTTI KG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aktywna w KRS

Sortuj według:  daty
12

2005

19

lipiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 2, MSIG: 168/2005, pozycja: 99100
MUTTI KG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianka o złożonych dokumentach"

2006

3

lipiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 3, MSIG: 145/2006, pozycja: 90569
MUTTI KG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2007

11

czerwiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 4, MSIG: 120/2007, pozycja: 76592
MUTTI KG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • ZMIANA w dziale 1, rubryce 1 "Dane podmiotu"
 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2008

19

maj

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 5, MSIG: 108/2008, pozycja: 73170
MUTTI KG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2009

8

maj

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 6, MSIG: 101/2009, pozycja: 66139
MUTTI KG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2010

13

maj

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 7, MSIG: 104/2010, pozycja: 70451
MUTTI KG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • WPIS w dziale 1, rubryce 4 "Informacje o umowie"
 • ZMIANA w dziale 3, rubryce 1 "Przedmiot działalności"
 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2011

23

maj

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 8, MSIG: 123/2011, pozycja: 92907
MUTTI KG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2012

2

styczeń

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 9, MSIG: 11/2012, pozycja: 6586
MUTTI KG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • ZMIANA w dziale 1, rubryce 2 "Siedziba i adres podmiotu"
 • WPIS w dziale 1, rubryce 4 "Informacje o umowie"

2012

27

czerwiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 10, MSIG: 139/2012, pozycja: 116786
MUTTI KG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"