KRS: 0000392254

„MAŁY RZYM” HOTEL I RESTAURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aktywna w KRS

Sortuj według:  daty

2014

21

sierpień

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 6, MSIG: 166/2014, pozycja: 206255
„MAŁY RZYM” HOTEL I RESTAURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  • ZMIANA w dziale 1, rubryce 2 "Siedziba i adres podmiotu"
  • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2013

16

lipiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 5, MSIG: 140/2013, pozycja: 150850
„MAŁY RZYM” HOTEL I RESTAURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  • ZMIANA w dziale 1, rubryce 7 "Dane wspólników"
  • ZMIANA w dziale 1, rubryce 8 "Kapitał spółki"
  • ZMIANA w dziale 2, rubryce 1 "Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu"
  • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2012

9

sierpień

2012

18

czerwiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 3, MSIG: 132/2012, pozycja: 106233
„MAŁY RZYM” HOTEL I RESTAURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  • WPIS w dziale 1, rubryce 1 "Dane podmiotu"
  • ZMIANA w dziale 1, rubryce 7 "Dane wspólników"
  • ZMIANA w dziale 1, rubryce 8 "Kapitał spółki"