KRS: 0000414008

FUNDACJA „GROSIK OD SERCA”

Nieaktywna w KRS

Sortuj według:  daty

2012

12

wrzesień

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 4, MSIG: 187/2012, pozycja: 210399
FUNDACJA „GROSIK OD SERCA”

  • WYKREŚLENIE w dziale 2, rubryce 1 "Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu"