KRS: 0000392886

„FLORALAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Aktywna w KRS

Sortuj według:  daty

2011

2

grudzień

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 2, MSIG: 242/2011, pozycja: 256479
„FLORALAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  • WPIS w dziale 1, rubryce 1 "Dane podmiotu"
  • WPIS w dziale 1, rubryce 4 "Informacje o umowie"
  • ZMIANA w dziale 1, rubryce 7 "Dane wspólników"
  • ZMIANA w dziale 2, rubryce 1 "Uprawnieni do reprezentowania spółki"

2012

9

luty

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 3, MSIG: 40/2012, pozycja: 24108
„FLORALAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  • WPIS w dziale 1, rubryce 2 "Siedziba i adres podmiotu"
  • WPIS w dziale 1, rubryce 4 "Informacje o umowie"

2012

30

marzec

2013

11

lipiec

2014

16

lipiec