KRS: 0000039403

„DRACZER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Wykreślona z KRS

Sortuj według:  daty
12

2006

10

październik

2007

11

wrzesień

2008

12

wrzesień

2008

1

październik

2009

30

wrzesień

2010

21

wrzesień

2011

6

czerwiec

2012

14

luty

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 9, MSIG: 43/2012, pozycja: 26112
„DRACZER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

  • ZMIANA w dziale 6, rubryce 5 "Informacja o postępowaniu upadłościowym"