KRS: 0000088357

BIALSKOPODLASKA IZBA GOSPODARCZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Aktywna w KRS

Sortuj według:  daty
12

2014

29

sierpień

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 17, MSIG: 172/2014, pozycja: 219135
BIALSKOPODLASKA IZBA GOSPODARCZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2013

18

wrzesień

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 16, MSIG: 186/2013, pozycja: 231058
BIALSKOPODLASKA IZBA GOSPODARCZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 • WPIS w dziale 1, rubryce 4 "Informacje o statucie"
 • ZMIANA w dziale 2, rubryce 1 "Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu"
 • ZMIANA w dziale 3, rubryce 1 "Przedmiot działalności"
 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2012

17

lipiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 15, MSIG: 157/2012, pozycja: 144446
BIALSKOPODLASKA IZBA GOSPODARCZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2011

25

lipiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 14, MSIG: 168/2011, pozycja: 158421
BIALSKOPODLASKA IZBA GOSPODARCZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2010

22

lipiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 13, MSIG: 90/2011, pozycja: 55669
BIALSKOPODLASKA IZBA GOSPODARCZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2009

28

sierpień

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 12, MSIG: 181/2009, pozycja: 163768
BIALSKOPODLASKA IZBA GOSPODARCZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 • ZMIANA w dziale 2, rubryce 1 "Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu"
 • ZMIANA w dziale 2, rubryce 2 "Organ nadzoru"
 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2008

21

lipiec

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 11, MSIG: 152/2008, pozycja: 122398
BIALSKOPODLASKA IZBA GOSPODARCZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2007

9

sierpień

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 10, MSIG: 165/2007, pozycja: 132153
BIALSKOPODLASKA IZBA GOSPODARCZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2006

29

sierpień

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 8, MSIG: 196/2006, pozycja: 142986
BIALSKOPODLASKA IZBA GOSPODARCZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianki o złożonych dokumentach"

2005

21

wrzesień

ZMIANA W KRS

Wpis nr: 7, MSIG: 210/2005, pozycja: 141588
BIALSKOPODLASKA IZBA GOSPODARCZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 • ZMIANA w dziale 2, rubryce 1 "Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu"
 • ZMIANA w dziale 2, rubryce 2 "Organy nadzoru"
 • WPIS w dziale 3, rubryce 2 "Wzmianka o złożonych dokumentach"