KRS: 0000406014

EXPANCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aktywna w KRS

Kapitał

Wysokość kapitału zakładowego:500 000,00 PLN